<p>Lars Hæhre</p>Tidligere elev på skoleprosjektet Christoffer Andreassen sammen med statsminister Erna Solberg, Trine Skei Grande og Siv Jensen.

Statsministeren fikk presentert BetonmastHæhres skoleprosjekt

BetonmastHæhres skoleprosjekt i Vikersund vekker stadig mer interesse. Onsdag holdt Lars Hæhre innlegg på regjeringens oppstartskonferanse for inkluderingsdugnaden på Sentralen i Oslo. 

Til stede var blant andre statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og kulturminister Trine Skei Grande.

Lars Hæhre understreket viktigheten av samarbeid mellom det private og det offentlige.

– Nøkkelen til suksess er samarbeid, vi jobber alle mot felles mål, understreket Hæhre.

Inkluderingsdugnaden ble lansert i Jeløya-plattformen og er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb. Statsminister Erna Solberg fikk presentert tall som dokumenterer hvordan BetonmastHæhres skoleprosjekt bidrar til dette målet.

– Etter to skoleår har vi hatt 36 elever delaktige i prosjektet. 31 av disse har fullført. Mange kunne hverken lese eller skrive, men de blir møtt av ledere som viser dem respekt og skaper trygghet. Med dette får elevene motivasjon som fort går over i mestringsfølelse, og da er grunnlaget lagt, sa Lars Hæhre.

Han kunne videre fortelle at skoleprosjektet nå er i ferd med å spres til andre selskaper i bransjen.

– Vi har nå fått muntlig ja fra fire bedrifter som er villig til å starte tilsvarende prosjekter. Vi snakker da totalt om opp mot 80 elever totalt per år, poengterte Hæhre, som kom med en klar oppfordring til Erna Solberg og hennes statsråder:

– Nå må det offentlige henge med og sette seg på toget – for toget går nå. Resultatene sier sitt; det er effektivt, det virker – og viktigst av alt, det inkluderer alle, sa Hæhre.