<p>TOK SATS OG VANT: Etter flere år som arbeidssøker har Christoffer Andreassen (21) fullført skoleprosjektet K65 i Vikersundbakken. Nå kan han skilte med en fersk lærlingkontrakt fra BetonmastHæhre, og over sommeren starter han på et anleggsprosjekt i Nord-Norge. Foto: Svanhild Blakstad</p>Daglig leder Lars Hæhre (t.v) og driftsleder Kristian Thoresen gir velfortjent honnør til en av deltakerne på skoleprosjektet K65 i Vikersundbakken. Foto: Svanhild BlakstadDeltakerne på skoleprosjektet K65 i Vikersundbakken kunne stolt ta imot kursbeviset under den offisielle avslutningen i Vikersundanlegget torsdag 15. juni. Foran f.v: Sander Aas Johansen, Tom André Thorvaldsen Ax, Tonje Kleven og Mats Kjemperud. Bak til venstre: Leif Daniel Ski, Markus Halvorsen Johnsen, Pia Reidun Muhonen, Solveig Garnås, Nikolai Søderlund Øygard, Christoffer Andreassen, John Anders Finnsveen, Carlos Klemmetvold, Thomas Aas Johansen, Mikkel Nilsen Hauge og Martin Haugen, Foto: Svanhild BlakstadAvslutning på skoleprosjektet K65 i Vikersundbakken. Her er det Leif Daniel Ski som mottar kursbevis og rosende ord fra driftsleder Kristian "Kikkan" Thoresen og Lars Hæhre i BetonmastHæhre, med rektor Knut Erik Hovde ved Rosthaug videregående skole t.v. Foto: Svanhild BlakstadPia Reidun Muhonen mottar kursbevis av Lars Hæhre og Kristian Thoresen i BetonmastHæhre etter fullført skoleprosjekt K65 i Vikersundbakken. Foto: Svanhild BlakstadAvslutning på skoleprosjektet K65 i Vikersundbakken. Foto: Svanhild BlakstadAvslutning på skoleprosjektet K65 i Vikersundbakken. Foto: Svanhild BlakstadLars Hæhre og Kristian Thoresen i BetonmastHæhre ønsker Carlos Klemmetvold lykke til etter endt skoleprosjekt i Vikersundbakken. Foto: Svanhild BlakstadFornøyd deltaker Christoffer Andreassen i skoleprosjektet K65 mottar kursbevis. Foto: Svanhild BlakstadUngdommene i skoleprosjektet K65 i Vikersundbakken fikk velfortjent heder under avslutningen i Hoppsenteret torsdag 15. juni. Foto: Svanhild BlakstadFra avslutningen av skoleprosjektet K65 i Vikersundbakken. Foto: Svanhild BlakstadFra avslutningen av skoleprosjektet K65 i Vikersundbakken. Foto: Svanhild BlakstadDeltakere og ledere på skoleprosjektet K65 i Vikersundbakken. Foto: Svanhild Blakstad

Skoletrøtt ungdom ble vinnere – 11 fikk lærlingkontrakt hos BetonmastHæhre

I fjor høst startet skoletrøtte elever på et helt nytt opplæringstilbud i anleggsfag i Vikersundbakken. Nå har 11 av dem fått tilbud om lærlingkontrakt i BetonmastHæhre og skal ut i jobb fra høsten.

Torsdag 15. juni var det offisiell avslutning med utdeling av kursbevis på skoleprosjektet K65 i Vikersund Hoppsenter. Her har ungdommene vært med på å bygge en helt ny mellombakke, like ved siden av den berømte skiflyvningsbakken i Modum-bygda.

Målet med K65-prosjektet har vært å få flere av de som ikke finner seg til rette med ordinære skolefag, til likevel å gjennomføre videregående skole og etter hvert skaffe seg fagbrev. Opplæringen har i hovedsak bestått av praksis i Hoppsenteret, og med et skreddersydd teoriopplegg.

Pilotprosjekt

– Dette har vært et pilotprosjekt og vi er svært fornøyd med at vi nå kan tilby 11 av deltakerne i K65-prosjektet lærlingkontrakt hos oss, sier Lars Hæhre i BetonmastHæhre. Foto: Svanhild Blakstad

Pilotprosjektet er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom BetonmastHæhre-selskapet Hæhre Entreprenør, Nav Modum, Buskerud fylkeskommune, Vikersund Hoppsenter, TESS, Kiwi, Krøderen Elektro og maskinleverandøren Pon Equipment. Lars Hæhre i Hæhre Entreprenør er storfornøyd med resultatet av det banebrytende skoleprosjektet.

– Vi startet med 18 ungdommer i fjor høst, hvorav 17 har fullført. 11 av disse har nå fått tilbud om lærlingkontrakt i BetonmastHæhre og går ut i jobb etter sommeren. De seks andre har valgt andre retninger, sier Hæhre til Byggeindustrien.

Ungdommene går inn i et opplæringsløp som skal ende med fagbrev etter endt læretid, og Lars Hæhre understreker viktigheten av tett oppfølging hele veien.

– En erfaren driftsleder fra oss har jobbet sammen med dem hele tiden, og prosjektet er kjørt som et anleggsprosjekt med faste rutiner med morgenmøter, skriving av maskinlogger, timelister etc, forklarer han.

– Vanvittig utvikling

Hæhre forteller om svært gode erfaringer i prosjektperioden:

– Siden oppstarten har vi sett en vanvittig utvikling på ungdommene. Mange hadde lese- og skrivevansker, men gjennom dette opplegget har de funnet motivasjon til å jobbe og lære, og samtlige har klart å ta det teoretiske sikkerhetskurset for maskinførerbevis. De har også måttet lære seg å skrive jobbsøknad, noe vi stilte som krav for at de skulle blir vurdert for lærlingkontrakt, sier Hæhre, og legger til:

– Vi har i mange år rekruttert vanskeligstilt ungdom, men det er første gang vi gjør det så bredt og i samarbeid med andre aktører fra næringsliv, fylke og kommune. Det er helt avgjørende at alle drar lasset sammen for at vi skal lykkes i å få ungdom som faller utenfor skolesystemet inn i arbeidslivet, sier han.

Det er Kongsberg og Rosthaug videregående skoler i samarbeid med UngInvest i Buskerud har stått ansvarlig for det pedagogiske opplæringstilbudet, som er knyttet til læreplanene i fagområdene anleggsmaskin, anleggsgartner, anleggsteknikk, stål- og sveisearbeid, betong, byggfag, elektrofag og kokk/servitør.

Rektor Knut Erik Hovde ved Rosthaug videregående skole kunne torsdag stolt dele ut kursbevis til alle ungdommene som hadde gjennomført opplegget.

– Dette er et utmerket eksempel på et samarbeid mellom skole og arbeidsliv som gir resultater. Det er noe av det mest fruktbare jeg har opplevd i min tid i skoleverket, sier Hovde.

Også Buskeruds fylkesordfører Roger Ryberg var full av lovord.

– Her har man fått til et system som lykkes og som fungerer. Det er banebrytende når man i løpet av ett år har fått ungdom over fra passivitet og inn i arbeidslivet, noe som ikke minst gir god samfunnsøkonomi, sier Ryberg.

Fikk sjansen og tok den

Christoffer Andreassen (21) har vært med og bygge den nye hoppbakken i Vikersundanlegget, gjennom skoleprosjektet K65. Foto: Svanhild Blakstad

Christoffer Andreassen (21) fra Vikersund er en av dem som fikk muligheten gjennom skoleprosjektet og som nå kan skilte med fersk lærlingekontrakt i BetonmastHæhre.

– Jeg har vært i NAV-systemet som arbeidssøker i fire år, uten å finne noe som passet for meg. Da jeg fikk muligheten til å bli med på K65-prosjektet, slo jeg til. Etter to uker var jeg sikker på at dette ville jeg fortsette med, og det angrer jeg ikke på. Dette er en sjanse ikke alle får, særlig når man har gått uten jobb i flere år, sier han.

Andreassen roser praksisopplegget og den gode oppfølgingen han har fått underveis. Siden prosjektet startet har han tatt både teoretisk sikkerhetskurs for anleggsmaskin og fått praktisk opplæring både i hoppbakken og på Hæhre-verkstedet. Nå er han klar for nye oppgaver og skal friste brakketilværelsen i Nord-Norge.

– Etter sommeren skal jeg ut på anlegg og jobbe med sprenging og boring utenfor Mo i Rana. Det gleder jeg meg til, sier en storfornøyd Andreassen når Byggeindustrien slår av en prat i bunnen av bakken han har vært med på å bygge i Vikersundanlegget.

Prosjektet videreføres

Allerede nå er det bestemt at skoleprosjektet skal videreføres for tre nye år, noe Hæhre-grunnlegger Albert Kristian Hæhre imøteser med stor entusiasme.

– Dette har virkelig vært et artig prosjekt, ikke minst når vi oppnår slike resultater. Det at vi kan tilby så mange av deltakerne lærekontrakt viser at dette er noe vi må fortsette med. Det viktigste for oss er at ungdommene kommer seg ut i jobb, men det er også et bra bidrag til rekrutteringen. Vi håper at de som nå skal ut i læra virkelig kan bli med og finne plassen sin hos oss, sier han.

Hæhre understreker at selskapet har veldig god tilgang på lærlinger.

– Innen anlegg har vi 240 søkere på lærlingplasser, og det har faktisk aldri vært så høy standard og nivå på lærlingene som det er nå. Vi er dessuten ekstremt godt fornøyd med samarbeidet med skolene, avslutter Hæhre, som ser lyst på rekrutteringen innen anlegg i fremtiden.

Delakerne på skoleprosjektet K65 i Vikersundbakken kunne stolt ta imot kursbeviset under den offisielle avslutningen i Vikersundanlegget torsdag 15. juni. Foran f.v: Sander Aas Johansen, Tom André Thorvaldsen Ax, Tonje Kleven og Mats Kjemperud. Bak til venstre: Leif Daniel Ski, Markus Halvorsen Johnsen, Pia Reidun Muhonen, Solveig Garnås, Nikolai Søderlund Øygard, Christoffer Andreassen, John Anders Finnsveen, Carlos Klemmetvold, Thomas Aas Johansen, Mikkel Nilsen Hauge og Martin Haugen, Foto: Svanhild Blakstad