Foto: Paul Kleiven / NTB

Foto: Paul Kleiven / NTB

Statsforvalteren foreslår tunnel på Dovrefjell – vil bedre vilkårene for rein

Statsforvalteren i Trøndelag vil legge E6 og jernbanen over Dovre i tunnel for å bedre vilkårene for villreinen i området.

– Det er vanskelige vurderinger, men det må kraftige tiltak til for å redde den norske villreinen, sier Line Lund Fjellvær, som er leder for klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag til NRK.

Tiltaket er et av flere tiltak som er foreslått for å redde villreinen på Dovre. Det har også vært diskutert om man skal fjerne moskusbestanden.

– Fjerning av moskus er et tiltak som er foreslått satt på vent, da andre tiltak bør gjennomføres først. Men det er beskrevet som et effektfullt tiltak, sier Fjellvær.

Villreinbestandene i Norge er de siste livskraftige bestandene av vill fjellrein i Europa.