Nye Veier illustrasjonsfoto
Nye Veier illustrasjonsfoto Byggeindustrien, © Byggeindustrien

Nå skal strekningen rv. 13 Djupevik-Kviturtunnelen utbedres

Samferdselsdepartementet og Nye Veier har nå signert veiutbyggingsavtale for den rasutsatte strekningen mellom Djupevik og Kviturtunnelen på riksvei 13.

Utbyggingskostnaden ventes å være på omtrent 408 millioner 2023-kroner.

Nye Veier har vurdert at delstrekningen Djupevik-Kviturtunnelen er den mest rasutsatte delen av veistrekningen mellom Skare og Sogndal. I dag er veien smal, og det er ikke tilbud for mjuke trafikanter, heter det i en pressemelding fra departementet.

Veistrekningen er 1,3 kilometer lang. Prosjektet innebærer gjennomgående utbedringer, i tillegg til skredsikringstiltak.

– Riksveg 13 Skare-Sogndal er preget av flere sammensatte utfordringer, blant annet høy fare for skred, stedvis smal vei og høy risiko for ulykker. Derfor inngår vi nå en avtale med Nye Veier for å redusere rasfare og få bedre vegstandard, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

– Målet med dette veiprosjektet er å øke framkommeligheten og samfunnssikkerheten for denne hovedåren for Odda-regionen. Nå skal vi få etablert et robust, miljøvennlig og trafikksikkert transportsystem i regionen, fortsetter samferdselsministeren.