Statsbygg-direktør Harald V. Nikolaisen.
Statsbygg-direktør Harald V. Nikolaisen.

Statsbyggs sjekkliste mot smittespredning

Fleksible kontorbygg, sensorer og trafikklysmodeller er blant tiltakene som Statsbygg mener kan hindre at smitte spres på arbeidsplasser.

I en ny rapport beskriver Statsbygg, sammen med en ekstern arbeidsgruppe, tiltak for å redusere spredning av virus i kontorbygg. Rapporten tar utgangspunkt i det nye regjeringskvartalet, men tiltakene som anbefales er gjeldende både for nybygg og eksisterende bygg.

– Før pandemien var ikke smittevern en del av den daglige risikovurderingen til statlige virksomheter. Det seneste året har lært oss at det må det bli, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg i en pressemelding.

Hoveddelen i rapporten er en sjekkliste med anbefalte tiltak for ansattes arbeidsdag og reisevei. Den ser blant annet på bruk av kontorbygg og hjemmekontor. Den diskuterer også forhold som ventilasjon, sensorteknologi og avgrensning av fellesarealer som møterom, kantiner og sosiale soner.

Rapporten legger vekt på at fleksibilitet vil være viktig når kontorbygg skal bygges og innredes i fremtiden.

– Fleksible løsninger gjør at lokalene kan tilpasses ny kunnskap om smittevern, utvikling av teknologi som vil redusere smitte og den rådende smittevernsituasjonen i samfunnet, sier Nikolaisen.

I rapporten anbefaler Statsbygg og arbeidsgruppa blant annet å innføre et enkelt system, som til enhver tid gir oversikt over smittesituasjonen i samfunnet og for virksomheten. For eksempel kan trafikklysmodellen, som har vært mye brukt av myndighetene, med hell brukes også på kontorarbeidsplasser.

– Det seneste året har vist oss hvor komplisert det er å håndtere en smittesituasjon som stadig forandrer seg, men at enkle hjelpemidler kan være til god hjelp. I et kontorbygg vil trafikklysmodellen for eksempel kunne anbefale vanlig planløsning i en normalsituasjon, men endret avstanden mellom pultene og hvor mange som skal møte opp fysisk, når risikoen for smitte øker, sier Nikolaisen.

Her er hele rapporten