Illustrasjonsfoto: Statsbygg

Statsbygg ønsker ett system for 200 eiendommer

Statsbygg søker i disse dager etter en leverandør som kan levere ett sentralt bygningsautomasjons- og energioppfølgingssystem (BAS og EOS) for eiendomsporteføljen sin. .

- Ett felles system er en viktig brikke i Statsbyggs modernisering av statens eiendomsdrift og et digital tvilling-konseptet, heter det i en melding fra den statlige utbyggeren og forvalteren.

Statsbygg har i dag mange forskjellige leverandører av bygningsautomasjonssystemer på sine eiendommer. Disse systemene skal variere i alder, kvalitet og utforming.

- Dette medfører en stor utfordring med hensyn til sikkerhet, stabil drift, kostnader og muligheten for å ta i bruk digital teknologi, heter det i meldingen.

- Statsbygg ønsker å effektivisere, modernisere og forbedre driften av statlige eiendommer. Ett enhetlig system for bygningsautomasjon og energioppfølging skal hjelpe oss i å realisere dette. Sentrale styringssystemer og bruk av ny teknologi er nøkkelen for driften i morgendagens bygg, sier drifts- og vedlikeholdsdirektør Torbjørn Nævdal i Statsbygg.

Konkurransen Statsbygg nå lyser ut er en konkurranse med prekvalifisering av deltakere som ønsker å gi tilbud på både nytt bygningsautomasjonssystem og energioppfølgingssystem samlet, eller hver for seg. Kontrakten kan ha en verdi på mellom 200 - 300 millioner kroner over de første fem årene.

Statsbygg ønsker at alle eiendommer som i dag benytter et sentralt driftssystem skal være knyttet til ett felles bygningsautomasjons- og energioppfølgingssystem innen fem år. I dag dreier det seg om rundt 200 bygninger.