Statsbygg innfører krav om papirløse byggeplasser

Statsbygg innfører krav til at all prosjektering skal skje i bygningsinformasjonsmodeller (BIM) og at byggeplassene skal være papirløse.

Det skriver Statsbygg i en pressemelding på sine nettsider onsdag.

Administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg. Foto: Statsbygg

– Statsbygg ønsker å endre byggebransjen gjennom økt digitalisering av hele livsløpet for et bygg, fra planlegging og prosjektering, i byggefase og frem til avhending, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.

– Når vi nå gjør det til et kontraktskrav at all prosjektering skal skje i bygningsinformasjonsmodellen og at byggeplassene skal være papirløse, tar Statsbygg et skritt videre mot bruk av digitale verktøy i byggebransjen, legger han til i pressemeldingen.

Sideleveranse

Bruk av BIM er ikke nytt, men Statsbygg har, ifølge meldingen, erfart at bruken av de digitale modellene varierer avhengig av kundens krav og preferanser hos leverandører. Dette har resultert i at BIM har fått status som en sideleveranse i prosjekteringen, mens selve prosjekteringen blir gjennomført med tradisjonelle verktøy. Dette vil Statsbygg snu gjennom å kontraktfeste at BIM-modellen skal være «master» og at all informasjon skal genereres og hentes i BIM modellen, skriver de i meldingen.

Papirløs byggebransje

Papirtegninger vil erstattes av digitale modeller, men frem til det gjennomføres i praksis, skal disse hentes ut fra BIM-modellen, og ikke gjennom egne tegningsleveranser.

Krav om BIM skal, ifølge Statsbygg, gjøre det enklere å drifte den ferdige bygningen ved at BIM-modellen leveres til driftsavdelingene som en oppdatering i Statsbyggs sentrale digitale driftssystem. Dette er ment å forenkle teknisk drift, fordi det alltid vil være oppdaterte tegninger og dokumentasjon tilgjengelig gjennom digitale enheter hos driftspersonell, med oppdatering av endringer og serviceaktiviteter i sanntid.

– Statsbygg ønsker å ta en aktiv rolle i digitalisering og effektivisering av byggebransjen. Kravene er derfor en del av vår digitaliseringsstrategi, sier Nikolaisen.