Tanja Halonen Dugstad. Foto: Tuva Skare

Statsbygg har skjerpet inn kravene til etisk handel

Statsbygg, en av landets største innkjøpere, har skjerpet inn sine etiske retningslinjer rundt bruken av byggematerialer på sine byggeplasser.

Etisk handel er det arbeidet bedrifter gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn

- Statsbygg har over tid stilt krav om at man skal følge et sett estiske retningslinjer rundt bruken av byggematerialer, men vi har ikke vært flinke nok til å følge opp dette regelverket. Vi har ikke etterspurt informasjon eller kontrollert bruken ute i markedet, uttalte Tanja Halonen Dugstad, fungerende avdelingsdirektør i byggherreavdelingen i Statsbygg på BNLs generalforsamling.

Nå strammer de inn regelverket – og de vil følge opp med kontroller og etterlevelse av det innførte regelverket.

- Vi har fått på plass et overordnet regelverk med en risikoanalyse – og dette er da noe vi løpende vil følge opp på våre byggeplasser, sier hun.

Kravene til etisk handel hos Statsbygg omfatter nå følgende:
Entreprenøren skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Varer og materialer, som leveres til byggherren, skal være fremstilt under forhold som er forenlige med våre krav. Kravene bygge på sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet.

De har nå arbeidet med en overordnet årlig risikoanalyse, hvor de har vurderer hvilke risikoområder de skal prioritere:

De definerer følgende som risikoprodukter:
Naturstein
Aluminium
Stål
Glass
tekstiler
Møbler.

De vil undersøke videre rundt disse produktgruppene:
Elektro
Rør
Ventilasjon

De definerer følgende med lavere risiko:
Trevirke
Betong

- Skal dette få en funksjon kommer vi aktivt til å følge opp etterlevelsen av regelverket. Dette betyr at vi vil se på dokumentasjon etter leverandørkjedekart, egenrapportering fra leverandør, sjekkliste, informasjon om kvalitetssystem og oppfølgning samt etisk code of concudt, sier Dugstad.

De vil også se på det følgende innen kontrollaktiviteter: Oppfølgingsmøter og dialog, systemrevisjon, stedlig besøk og stedlig revisjon.

Og brudd vil medføre konsekvenser.

- Vi ser at dette er vanskelige vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Mange har en lang vei å gå, men det overordnede målet er en forbedring hos leverandører og produsenter – og vår første reaksjon mot markedet er ikke å bryte kontrakten eller skifte ut underleverandør. Vi kommer til å jobbe for endring ute i virksomhetene – og er det gjentakende brudd og liten vilje til endring – vil vi vurdere å bryte kontrakter. Det viktige nå på kort sikt er å se på hvordan leverandørene håndterer avvik og jobber for å løse den, utdyper Dugstad.

Hun ber nå næringens virksomheter ta inn over seg kravene som nå settes til etisk handel i næringen – og tilpasse seg dette.

- Det er avgjørende at næringens aktører nå går inn på et stort samarbeid rundt etisk handel – alle må med. Jeg ser at altfor få er medlemmer i IEH, Initiativ for etisk handel. IEH er en medlemsorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter. Her må flere engasjere seg og sette dette på dagorden, påpeker Dugstad.