Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian V. Dreyer. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

- Statsbudsjettet med få boligtiltak

Boligprisene fikk mye omtale i budsjettforslaget torsdag, men de faktiske tiltakene var ikke mange, mener Eiendom Norge.

– Vi trenger boliginvestorer for å ha et fungerende marked i Norge. Færre boliginvestorer gir mindre tilbud i leiemarkedet, som gir høyere leiepriser, som igjen kan presse opp boligprisene, sier Christian V. Dreyer, sjef for bransjeforeningen Eiendom Norge til Finansavisen.

Den kraftige prisutviklingen i Oslo fikk mye omtale i statsbudsjettet som ble lagt fram torsdag, men det var få tiltak som ble presentert, mener Dreyer.

Ett av tiltakene regjeringen la fram, var en reduksjon i gjeldsverdien for sekundærboliger. Her vil gjelden vurderes til 80 prosent av fullstendig verdi, som igjen vil øke formuesgrunnlaget for slik eiendom.

– Jeg synes det er litt spesielt at man skal få fullt fradrag for eksempelvis kredittkortgjeld, mens gjeld i sekundærboliger skal gi redusert formuesfradrag, sier Baard Schumann, administrerende direktør hos boligbyggeren Selvaag Bolig.

Ifølge Aftenposten vil dette tiltaket føre til høyere beregnet formue i skatteoppgjøret, som vil gjøre det dyrere å eie flere boliger.

– Det blir mindre lønnsomt å være spekulant, noe som igjen roer ned boligmarkedet, men leieprisene vil stige hvis færre eier sekundærboliger, sier Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret til avisen.