Statnett undersøker interessen for å finansiere fiberkabler

Statnett har engasjert Pareto Securities for å avdekke om det er interesse for finansiering av fiberkabler lagt parallelt med de planlagte nye strømkablene til Tyskland og Storbritannia.

Statnett og partnere gjør en vurdering av muligheten for å inkludere fiberkabler når det legges strømkabler til Tyskland og Storbritannia. Prosjekteierne har imidlertid besluttet at de ikke vil finansiere eventuelle fiberkabler selv, og vil i utgangspunktet bruke andre kommunikasjonsløsninger for drift av strømkablene dersom fiberkablene ikke blir lagt.

Statnett la nylig frem en rapport utarbeidet av Nexia som konkluderte med at det både vil være teknisk krevende og ulønnsomt for Statnett og partnerne å legge fiberkabler parallelt med de kommende strømkablene til Tyskland og Storbritannia.

Statnett har nå engasjert Pareto Securities for å avdekke om det likevel finnes interesse i markedet for tredjepartsfinansiering av et fiberprosjekt, inkludert investeringer, driftskostnader og risikodekning. Forpliktende interesse er en forutsetning for videre arbeid med et potensielt fiberprosjekt. Innledende faser av prosessen skal gjennomføres i løpet av november. Endelig beslutning om fiberkabel vil baseres på nærmere forhandlinger og tas av alle involverte parter, herunder partnerne i kabelprosjektene. Godkjennelse fra relevante myndigheter vil være nødvendig.