Statnetts konsernsjef Hilde Tonne la fredag fram en utredning av mulige tiltak for å redusere risikoen for strømrasjonering i Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB
Statnetts konsernsjef Hilde Tonne la fredag fram en utredning av mulige tiltak for å redusere risikoen for strømrasjonering i Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB

Statnett: Staten bør vurdere å inngå avtaler om strømkutt hos bedrifter

Statnett anbefaler at det inngås avtaler med industribedrifter om reduksjon i strømforbruket hvis faren for rasjonering øker utover vinteren.

– Alle aktørene i kraftsystemet har et ansvar for å minimere risikoen for strømrasjonering. Det er viktig at vi nå spiller på lag og utformer tiltak som styrker forsyningssikkerheten, sier Statnetts konsernsjef Hilde Tonne.

NVE har bedt Statnett utrede tiltak for å møte svært anstrengte kraftsituasjoner, såkalte SAKS-tiltak. Fredag la Statnett fram anbefalingene for å bedre energisituasjonen og håndtere en mer anstrengt kraftsituasjon dersom det oppstår.

Bør inngå avtaler med industribedrifter

Anbefalingene Statnett la fram er:

* Opprettholde og videreutvikle oppfølgingen av produsentene for å sikre at det holdes igjen tilstrekkelig med vann gjennom tappesesongen.

* Gjennomføre informasjonskampanjer for å redusere forbruket og innføre konkrete tiltak for å redusere forbruket innen offentlig virksomhet.

* Inngå avtale om å kunne kjøre Equinors gasskraftverk på Mongstad.

* Inngå avtaler med industribedrifter om reduksjon i forbruk hvis faren for rasjonering øker utover vinteren.

* Aktivere energiopsjoner og/eller starte produksjon ved Energiverk Mongstad.

Lav sannsynlighet for rasjonering

Statnett understreker at sannsynligheten for rasjonering fortsatt er regnet som lav, men sier at den er til stede dersom det blir kaldt og tørt i Norge samtidig som muligheten for import fra landene rundt oss blir dårligere enn vanlig.

– Det er flere tiltak som kan forbedre energisikkerheten i Sør-Norge fram til vårsmeltingen, men det er viktig at tiltak gjennomføres på en måte som sikrer at det ikke medfører utilsiktede følger i markedet. Dette tilsier bruk av flere tiltak og virkemidler i kombinasjon, sier Hilde Tonne.