SMB Norges administrerende direktør Jørund Rytman mener strømstøtteordningene regjeringen har presentert ikke treffer små og mellomstore bedrifter. Foto: Javad Parsa / NTB

SMB Norges administrerende direktør Jørund Rytman mener strømstøtteordningene regjeringen har presentert ikke treffer små og mellomstore bedrifter. Foto: Javad Parsa / NTB

Flere bedrifter frykter konkurs på grunn av strømprisene

Andelen bedrifter som frykter konkurs på grunn av strømprisene har steget fra 14 prosent i august til 17 prosent i september.

Undersøkelsen er gjort blant medlemmene i SMB Norge, interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter,

– Hvis politikerne ikke får på plass en mer treffsikker pakke snart, så mister de all troverdighet i denne saken. Norske bedrifter trenger handling, og de trenger det nå, sier sjef i SMB Norge Jørund Rytman i en pressemelding.

Organisasjonen skriver også at kun fire prosent av medlemsbedriftene sier strømpakken som regjeringen, NHO og Virke presenterte nylig, vil være til hjelp.

Dette tror han at blant annet henger sammen med kravet om at bedriftene ikke kan ta utbytte hvis de skal kunne få strømstøtte. Ifølge undersøkelsen er rundt en firedel av bedriftene avhengig av å ta ut utbytte for å dekke formuesskatten.

– Dette handler ikke om at mangemillionærer skal berike seg ytterligere. Dette er småbedriftseiere som ofte tar ut mindre i lønn enn en vanlig offentlig funksjonær. Man stiller dem i en fryktelig vanskelig situasjon, sier Rytman.