Statnett planlegger spenningsoppgradering av flere kraftledninger på Østlandet. Foto: Terje Pedersen / NTB
Statnett planlegger spenningsoppgradering av flere kraftledninger på Østlandet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Statnett planlegger å forsterke strømforsyningen til Østlandet

Statnett planlegger spenningsoppgradering av kraftledningen mellom Bamble, Porsgrunn og Tønsberg transformatorstasjoner.

– Spenningsoppgraderingen vi nå melder om, legger til rette for industrivekst og økt forsyningssikkerhet i Grenlands-området og videre langs hele kysten. Det vil også gi økt forsyningssikkerhet for hele Østlandet ved at vi får fraktet mer kraft fra Sørlandet og oppover, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett i en pressemelding.

I pressemeldingen skriver Statnett at de har sendt melding om oppgraderingen av ledningsnettet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Meldingen til NVE er første steg i konsesjonsprosessen og gir de som kan bli berørt tidlig informasjon om planene, samtidig som de får anledning til å komme med innspill til hva som bør utredes videre før Statnett kan søke om konsesjon, sier Vike Vardheim.

Oppgraderingen inngår i områdeplanen for Telemark og Vestfold.

– Statnett ønsker å ferdigstille prosjektet innen 2032. For å rekke dette bør utbyggingen starte i løpet av 2027, forutsatt at nødvendige tillatelser fra myndighetene er på plass, heter det i pressemeldingen.