Tømmer, mars 2013Trond Joelson

Statkraft skal lage biodrivstoff av norske trestokker

Statkraft setter i gang bygging av et anlegg til 500 millioner kroner som skal produsere biodrivstoff av norsk tømmer. – Fantastisk, sier Skogeierforbundet.

Anlegget, som skal ligge på Tofte i Hurum i Buskerud, blir bygget av Statkraft i samarbeid med svenske Södra. Byggingen starter i februar, opplyser Statkraft.

Formålet med fabrikken er å teste teknologien for å produsere biodrivstoff av tømmer.

– Anlegget vil i utgangspunktet bruke råstoff fra skogsindustrien, men alt biologisk nedbrytbart materiale kan i utgangspunktet benyttes, opplyser Statkraft.

Skogeierne fornøyde

Planene får administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund til å juble.

– Dette er fantastiske nyheter for alle som er opptatt av klima, industriutvikling og det å skape økt aktivitet i norske skoger, sier han.

Han sier at det pågår et internasjonalt kappløp om å bygge ut denne teknologien og at Norge med dette melder seg på for fullt.

– Når man bruker en halv milliard kroner på dette, er det uttrykk for at man har tro på et framtidig marked og at det er mulig å tjene penger på å gjøre dette i stor skala, sier han.

Statkraft mener markedspotensialet er stort, og opplyser at dersom det i framtiden bygges ti biodrivstoffanlegg i Norge og Sverige, vil disse kunne produsere opp mot 1,5 milliarder liter biodrivstoff i året.

Kan også produsere andre produkter

Erik Lahnstein i Skogeierforbundet forklarer teknologien som nå skal bygges ut slik:

– Det man gjør er å benytte såkalt mindreverdig råstoff. Den mest verdifulle delen av tømmeret i skogen bruker vi til å lage planker som man bygger hus av. Men det er en del stokker som har dårligere kvalitet, og det blir mye sagflis når man skjærer opp tømmeret til plank. Dette råstoffet kan vi bruke til å produsere biodrivstoff og alle andre produkter som i dag produseres av olje.

Også Bondelaget er strålende fornøyd med planene.

– Dette er svært gledelige nyheter. Statkrafts investering er et viktig steg på veien mot at framtidas tungtransport kan kjøre med fornybar, norsk skog på tanken. Norske skogressurser er en viktig del av det grønne skiftet, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.