Statkraft dropper vindmøller til havs

Statkraft dropper planene om havbasert vindkraft på grunn av pengemangel.

I en pressemelding onsdag melder Statkraft at de har tilpasset investeringsplanen til de nye finansielle rammene, og at de ikke kommer til å investere i nye prosjekter innen havbasert vindkraft. Enkelte internasjonale vannkraftprosjekter kan også bli utsatt.

– Havbasert vindkraft er kapitalkrevende. De reduserte finansielle rammene fra eier medfører at det ikke er mulig for Statkraft å investere i nye prosjekter innen havvind, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

«Investeringsplanen er tilpasset for å balansere målet om lønnsom vekst innen fornybar energi med Statkrafts finansielle soliditet», heter det i meldingen.