Foto: Statkraft

Statkraft åpner Nedre Røssåga kraftverk

Tirsdag åpner vannkraftverket Nedre Røssåga i Nordland etter en omfattende rehabilitering og utvidelse.

Nedre Røssåga er, ifølge en pressemelding fra Statkraft, et av Norges største kraftverk, og vil produsere 2,15 TWh elektrisitet per år, hvilket tilsvarer 1,6 prosent av Norges totale produksjon.

Nedre Røssåga kraftverk, som ble satt i drift på 1950-tallet, ligger i Hemnes kommune, og utnytter fallet mellom Stormyrbassenget og Korgen. Kraftverket er heleid av Statkraft.

Rehabiliteringen og utvidelsen av kraftverket startet våren 2012, og er blant de største vannkraftprosjektene i Norge på 2000-tallet. Prøvedrift har pågått siden månedsskiftet juli-august, skriver Statkraft.

Den totale kapasiteten i Nedre Røssåga er økt fra 250 MW til 350 MW. Total årlig produksjon øker med rundt 200 GWh til omtrent 2.150 GWh, tilsvarende behovet til mer enn 100.000 norske husstander, heter det i pressemeldingen.

I den gamle kraftstasjonen er tre eksisterende aggregater rehabilitert, mens tre aggregater er tatt ut av drift. Samtidig er det bygget en helt ny kraftstasjon med ett stort aggregat. Den nye stasjonen er bygget i fjellet i kort avstand fra den gamle.

Nye vannveier er delvis drevet med tunnelboremaskin, for første gang i Norge på flere tiår. Totalt er det drevet 19 kilometer tunneler. I perioder har opp mot 300 personer jobbet på anlegget. Hele prosjektet har en kostnadsramme på rundt 2 milliarder kroner.