Illustrasjonsfoto: Ådne Homleid

Statens vegvesen vil doble lærling-kompensasjon til entreprenørene

Gulrot-ordning har hatt god effekt. Nå dobles trolig lærlingbelønningen til entreprenørene.

Fungerende vegdirektør Lars Aksnes i Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide

Fungerende vegdirektør Lars Aksnes varsler en styrking av den eksisterende lærling-belønningen til entreprenørene.

Ordningen sørger for at entreprenørene får en kompensasjon per time som lærlingen arbeider.

– I dag er vår kontraktsfestede kompensasjon for lærlinger 25 kroner per time. For å være sikker på at ordningen beholder – og helst øker – sin effekt, vil vi snarlig øke beløpet til et nivå på om lag det doble, sier Aksnes til Byggeindustrien.

Men å innføre et kontraktsfestet krav om lærlinger, lik det Statsbygg nylig innførte, blir ikke aktuelt.

– Det kan godt hende at krav om lærlinger i kontrakten er beste virkemiddel for Statsbygg, men for Statens vegvesens virksomhet mener vi en kompensasjon er mer effektiv. Dersom vi skulle endre til å bruke kontraktsfestet krav, ville det for vår virksomhet bety at kravet uthules temmelig raskt og antakelig blir konfliktsdrivende, tror Aksnes.

Du kan lese mer om lærlinger og offentlige byggherrer i Byggeindustrien nummer 16.