Arkivfoto: Trond Joelson

Statens vegvesen trekker reklamasjonskrav mot SRBG på Hålogalandsbrua

Bruddet på en av forankringsboltene på Hålogalandsbrua skyldes ikke produksjonsfeil eller mangelfull utførelse ved installasjon, ifølge en ekspertgruppe nedsatt av Statens vegvesen. De trekker derfor reklamasjonskravet mot den kinesiske entreprenøren Sichuan Road and Bridge Group (SRBG).

På Hålogalandsbrua har SRBG stått for stålarbeidene på brua, sammen med en serbisk entreprenør i et arbeidsfellesskap, til en kontrakt på cirka 750 millioner kroner.

– Bruddet ble avdekket i januar 2019 og årsakene til det er sammensatt. Ståltypen som er brukt i boltene gir dem en meget høy fasthet og hardhet, men samtidig sensitive for sprøbrudd, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Ifølge ekspertgruppa er det trolig en utløsende årsak at boltene over en viss tid i byggetiden sto eksponert for vær og vind, og at det samlet seg vann rundt dem.

– På bakgrunn av ekspertgruppas vurderinger har vi besluttet å trekke pålegget overfor entreprenør JVH (SRBG) om å skifte ut de resterende boltene på brua, sier prosjektdirektør Bård Nyland i Statens vegvesen i meldingen.

SRGB skriver i en kommentar til Byggeindustrien at de er tilfreds med konklusjonene fra ekspert gruppen som har vært nedsatt av Statens vegvesen i forbindelse med den tekniske uenigheten og ansvarsdiskusjon knyttet til feil med boltene på Hålogalandbrua.

– Vi i SRBG er veldig fornøyd med samarbeidet med Statens vegvesen og respekterer fullt ut at diskusjoner som det vi har hatt knyttet til boltene kan oppstå i et så viktig bruprosjekt. SRBG er fokusert på å vokse i Norge og vi er stolt av å ha blitt den valgte partner i å bygge og ferdiggjøre Hålogalandbrua, sier prosjektdirektør Lu Wei i SRBG i en kommentar.

Etter at bruddet ble avdekket skal boltene på Hålogalandsbrua regelmessig bli inspisert.

– Det er ikke avdekket flere brudd, ei heller antydninger til dette. Bruas bæreevne er stabil, men Statens vegvesen har likevel besluttet å skifte ut samtlige 344 bolter som holder bruas bærekabler, heter det i meldingen.

– Det eksisterer en usikkerhet her, i bolter som kan ha en svakhet ved seg. Dette er ikke mulig å avdekke på boltene som er montert, så for å fjerne usikkerheten skifter vi dem ut, sier Nyland.

Situasjonen anses ikke som kritisk og utbedringsarbeidet kan derfor tas over en viss tid.

– Vi regner med å bruke inntil ett år på jobben. Trafikken kan gå som normalt mens dette pågår, så trafikantene skal ikke bli heftet av arbeidet, sier Nyland.