Boltebruddet på Hålogalandsbrua vil ifølge Vegvesenet koste "noen titalls millioner". Byggherren og entreprenøren Sichuan Road and Bridge Group er ikke enige om hvem som skal betale. Foto: Trond Joelson

Anslår at boltebruddet på Hålogalandsbrua vil koste noen titalls millioner - ekspertutvalg skal finne ut hvem som bør ta regningen

Vegvesenet og kinesiske Sichuan Road and Bridge Group er ikke enige om hvem som skal ta bolteregningen på Hålogalandsbrua. Nå er det satt ned et uavhengig ekspertutvalg som skal vurdere årsaken til boltebruddet.

<p>Prosjektdirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen. Arkivfoto.</p>

I sommer bestemte Statens vegvesen at alle de 344 boltene som holder de to bærekablene på Hålogalandsbrua skal skiftes.

Beslutningen kom etter at det ble oppdaget brudd i en av boltene for innfesting av bærekablene til E6 Hålogalandsbrua den 9. januar i år.

– Den defekte bolten er skiftet ut, samt noen få til. Det er gjort undersøkelser både av oss og av entreprenøren for å finne årsaken til at en bolt fikk brudd. Vi har brukt DNV og de har kommet fram til at årsaken er såkalt «HISC» (hydrogenindusert sprekking journ.anm). Med bakgrunn i dette har vi vurdert det slik at alle boltene må skiftes ut. Dette har vi tatt opp med entreprenøren som en reklamasjonssak, sier prosjektdirektør i Statens vegvesen region nord, Stein Johnny Johansen til Byggeindustrien.

Ekspertutvalg

Vegvesenets egne eksperter har tidligere sagt boltebruddet skyldes en produksjonsfeil, noe kinesiske Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) har vært uenige i.

Det er derfor satt ned et uavhengig ekspertutvalg som skal vurdere årsak og årsakssammenheng til boltebruddet på brua.

– Entreprenøren er nok uenig i at årsaken kan knyttes til forhold hos ham. Vi har derfor nedsatt et ekspertutvalg, eller en arbeidsgruppe, som skal være mest mulig uavhengig av de som tidligere har vurdert årsak til boltebruddet - både fra vår side og fra entreprenøren. Arbeidsgruppens oppgave er å prøve å finne årsakssammenhenger på en mest mulig nøytral og objektiv måte, opplyser Johansen.

Samarbeider godt

Prosjektdirektøren i Vegvesenet karakteriserer samarbeidet med den kinesiske entreprenøren som godt til tross for uenighetene.

– Samarbeidet er bra både om å finne årsak og finne løsninger, selv om vi nok ikke har samme forståelse av årsak og ansvar.

– Hvor store kostnader er knyttet til en så storstilt utskiftning som det er snakk om her?

– De totale kostnadene har vi ikke full oversikt over per nå, men det kan være snakk om «noen titalls millioner» Som nevnt er vi og entreprenøren nok uenige om ansvaret og hvem som tar regningen. Og det er det dette utvalget skal prøve å hjelpe til med, sier Johansen.

SRBG: Høy prioritet

Kontraktsjef i SRBG i Norge, Alexandros Tsetsis, sier boltesaken har høy prioritet hos den kinesiske entreprenøren.

– SRBG har i samarbeid med flere spesialister utført testing og evaluert forholdene samt årsaken til bruddet. Som det kommer frem i Statens vegvesens kommentar, er det ikke noen hemmelighet at partene på nåværende tidspunkt ikke er enige når det gjelder ansvarsforholdene. På tross av uenigheten har vi en god dialog og ser positivt på initiativet når det gjelder et ekspertutvalg.

– Vi håper at dette vil medføre at partene kommer til enighet, sier Alexandros Tsetsis.

Ikke kritisk

Da Vegvesenet i sommer besluttet å skifte ut alle de 344 boltene, understreket de at de ikke anså feilen som kritisk.

Etter bruddet i bolten i januar ble det satt i gang regelmessig visuell inspeksjon av alle spredekamrene, og situasjonen har vært stabil hele tiden. Det har derfor ikke vært noen risiko for bæreevnen til brua.

– Vi anser ikke dette som kritisk, slik at utbedringsarbeidet kan tas litt over tid. Vi ser for oss at dette vil ta en 8-9 måneder og at vi kan ha trafikk på brua mens disse byttes. Trafikantene vil derfor ikke merke mye til dette, sa Stein Johnny Johansen.