Kontrakten ble signert av konserndirektør i Skanska, Steinar Myhre (t.h.) og regionvegsjef i Statens vegvesen Region sør, Kjell Inge Davik.

Statens vegvesen og Skanska signerte storkontrakt

Statens vegvesen og Skanska signerte onsdag kontrakten om bygging av E18 Bommestad-Sky i Larvik.

Kontraktsummen er på kr. 1568 mill. eks. moms, og er blant de største rene byggekontrakter Statens vegvesen har inngått. Regionvegsjef Kjell Inge Davik sier han er fornøyd med at Vegvesenet fikk inn fire tilbud til denne kontrakten.

Kontrakten ble signert av konserndirektør i Skanska, Steinar Myhre og regionvegsjef i Statens vegvesen Region sør, Kjell Inge Davik.

Parsellen E18 Bommestad – Sky i Larvik er ca. sju kilometer, med firefelts veg, tunneler og konstruksjoner. Farrisbrua, som er en del av parsellen, er på egen kontrakt som ble signert av Bilfinger for ca. tre måneder siden. Der har anleggsarbeidene startet opp.

Kontrakten som ble inngått onsdag inneholder alle arbeider for ferdig veg, med unntak av elektro, lys og styringssystemer. Den nye E18 vil gå gjennom et område med nærhet og avrenning til Farrisvannet, som er en stor drikkevannskilde, noe som stiller strenge krav til miljømessige hensyn for anlegget.

- Med denne kontrakten har vi nå en omsetning på 5,5 mrd. kroner i Vestfold, sier konserndirektør i Skanska, Steinar Myhre.

– Vestfold er for øyeblikket det store fylket når det gjelder samferdselsutbygging i Norge, og halvparten av Skanskas virksomhet skjer her.

Så vidt Skanska kjenner til har det aldri tidligere vært bygget så mange samferdselsmeter totalt i fylket samtidig. Bygging av firefelts motorvei utgjør vel 16.2 km. av Skanskas anleggsvirksomhet i Vestfold. Til sammenligning viser tall fra Statens vegvesen at det i 2012 totalt ble bygget 11 km. firefelts motorvei i Norge.

I følge Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) sin årlige tunnelstatistikk tok Skanska ut ca. 1.14 millioner faste kubikkmeter tunnelmasser i 2013. Skanskas aktivitet for Jernbaneverket i Vestfold utgjorde det meste av dette volumet.

Bak den enorme aktiviteten på anleggssiden ligger et utstrakt globalt samarbeid innen Skanska-familien: Til sammen sørger Skanska i Norge, Sverige, Tsjekkia og Polen, samt det Vestfoldbaserte datterselskapet Marthinsen & Duvholt, for at disse strekningene blir bygget.

Regionvegsjef Kjell Inge Davik sier at Vegvesenet har god erfaring med Skanska, og at man nå ser fram til å få ferdigstilt den siste parsellen som gjenstår for sammenhengende firefelts motorvei fra Oslo til Telemark. Byggeperioden er i underkant av fire år, og vegen er planlagt åpnet høsten 2017. Trafikken skal gå som normalt på den nåværende E18 i anleggsperioden, med enkelte innsnevringer i perioder.

Ill. Statens vegvesen