Per Helge

Staten tar halvparten

Om lag 6,5 prosent av oppgjøret etter en bolighandel går med til å dekke kostnadene, ifølge en utregning fra Norges TakseringsForbund (NTF). Drøyt halvparten er avgifter til staten.

NTF har tatt utgangspunkt i en bolig som selges for 2,5 millioner kroner, og regnet ut at de samlede utgiftene i forbindelse med handelen blir 161 000 kroner.

- Dokumentavgiften på 2,5 prosent vil utgjøre 62 500 kroner, mens merverdiavgiften som legges på toppen av de øvrige utgiftspostene utgjør snaut 20 000 kroner, sier administrerende direktør Arne M. Støbakk i Norges TakseringsForbund. Mer enn halvparten av de samlede utgiftene knyttet til handelen tilfaller med andre ord staten.

- Meglerprovisjonen vil i henhold til vanlige priser utgjøre 40 000 kroner. Det tilsvarer 1,6 prosent av salgssummen, men 25 prosent av selve utgiftene ved handelen, sier Støbakk. I tillegg kommer fotografering og annonsering som ifølge NTF gjerne beløper seg til drøyt 18 000 kroner.

Eierskifteforsikring er anslått til 11 250 kroner, eller 0,45 prosent av salgssummen. - Men som andel av utgiftene utgjør forsikringen om lag syv prosent, sier Arne M. Støbakk.

En Boligsalgsrapport fra godkjent takstmann koster gjennomsnittlig 7000 kroner, som i eksemplet utgjør 0,28 prosent av salgssummen og 4,3 prosent av kostnadene. - En slik rapport er langt mer omfattende enn en vanlig takst, og etter vår mening ville både kjøper og selger være tjent med at den ble obligatorisk. Derfor er det gledelig å se at kostnadene ved rapporten utgjør en meget beskjeden del av regnestykket, sier Støbakk. En økende andel av de som skal selge innhenter allerede en Boligsalgsrapport på forhånd. Erfaringene viser at dette reduserer faren for tvister i ettertid.

- Hensikten med beregningene vi har gjort er å vise hvordan mønsteret egentlig ser ut, og hvor pengene tar veien. De totale boligsalgsutgiftene er høye i Norge. Det bør være et mål å redusere dem, sier Arne M. Støbakk i Norges TakseringsForbund.