Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Starter arbeidet med ny Nasjonal transportplan

Samferdselsministeren vil ha mer infrastruktur for pengene i ny Nasjonal transportplan.

Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding på departementets sider mandag.

Arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 er i startfasen, og samferdselsminister Jon Georg Dale sender nå transportetatene følgende beskjed: Nytten av investeringene skal økes, kostnadene skal ned og ny teknologi skal på plass.

– Satsingen på samferdsel holder frem med full styrke. I kommende Nasjonal transportplan vil regjeringen investere i ny infrastruktur, ta vare på det vi har og ta i bruk ny og moderne teknologi for å skape gode bo- og arbeidsregioner og få varer og tjenester frem til markedet, sier samferdselsministeren i pressemeldingen.

Dale uttaler i meldingen at han mener samferdselssektoren nå er godt rustet til å effektivisere innsatsen. For å få mer infrastruktur for pengene ønsker samferdselsministeren blant annet at Norge skal bli en pionernasjon når det kommer til å ta i bruk digitalisering og ny teknologi i samferdselsutbyggingen.

Han har nå sendt et oppdragsbrev til etatene og virksomhetene som arbeider med ny NTP. Den nye transportplanen perioden 2022-2033 blir lagt frem i 2021. Dagens NTP kom våren 2017.

– Vegdirektoratet, Nye Veier, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor skal til sommeren legge frem de første resultatene av dette arbeidet. Jeg er trygg på at kostnadene går ned og at vi får frem gode og innovative løsninger på de høyest prioriterte utfordringene, seer Dale.