Står vi foran et nytt boligprishopp i Oslo?

Onsdag legger Eiendom Norge frem sin statistikk for august - og som regel bruker denne å vise en prisoppgang for denne perioden - og de fleste forventer dette også nå. Men hvor går prisene fremover - og kan vi på noe sikt forvente et kraftig prishopp i Oslo?

Det er flere som mener at vi noen år frem i tid må belage oss på en relativt kraftig prisøkning på boligene i hovedstaden. I løpet av de siste par årene har prisene vært noenlunde stabile i Oslo, etter det ekstreme året 2016 da prisene steg med kraftige 23,3 prosent. Slik kunne det selvsagt ikke fortsette, og markedet korrigerte seg inn igjen - og det har nå vært en god balanse i boligmarkedet i Oslo.

Men det kommer stadig signaler og uttalelser om at det er altfor få nye gode tomter tilgjengelig i hovedstaden – og at det er for få som ligger an til å bli realisert. Som kjent tar det også relativt lang tid fra arbeidet med å utvikle en tomt starter til boligene står klare for salg. Derfor er det nå flere som mener vi kan stå foran en ny prisgalopp noe frem i tid. Sannsynligvis vil ikke dette kunne skje på en god stund ennå – og det kan fortsatt være tid til å få ut flere byggeklare tomter før et slikt scenario kan inntreffe – men da begynner det nå å bli knapt med tid. Adm. dir. Per Jæger i Boligprodusentenes Forening har ved flere anledninger etterlyst flere tomter i hovedstaden, og nylig gikk også administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom ut og advarte mot en slik utvikling. Han sier det bygges for lite i forhold til behovet, og er bekymret for boligprisutviklingen innen 2-3 år.

Selv om tilflyttingen til Oslo har avtatt noe, er det fortsatt veldig mange som ønsker seg til hovedstaden – og tallet er igjen økende. Samtidig kan vi muligens få en lavere rente i lengre tid fremover enn hva man den senere har kunnet forvente - og økonomien ser rimelig solid ut – og arbeidsledigheten holder seg lav. Med utsikter om at det vil bygges færre boliger enn det er behov for, viser historien enkelt og greit at da vil prisene stige. Hvor mye er det selvsagt ingen som med trygghet som kan vite - men erfaringene viser at utslagene fort kan bli store om markedet går i takt - som det bruker å gjøre i Norge. Samspillet mellom for lite tilbud, et marked som vokser - med god hjelp av media og vår store interesse rundt boligprisutviklingen, kan markedet ta veier det ikke er så lett å spå utfallet av.

Nå er det ikke slik at Oslo er helt ribbet for tomter. Det finnes enkelte ledige områder som kan utvikles - men disse har kanskje ikke den beste beliggenheten og utviklerne mener de kan bli noe tunge å få ut i markedet med det prisnivået vi har innen utviklingen av eiendom nå om dagen. Samtidig kan det komme flere spennende utviklingsområder, men dette er noe frem i tid. Dette er områder som NRK-tomten på Marienlyst, mulige arealer som bli ledige hvor i dag Ullevål sykehus ligger, for å nevne noe.

Vi kommer ikke til å få fasiten på om vi står foran en ny prisgalopp i landets største boligmarked på en god stund ennå - markedet vil fortsatt ha en god balanse i mange måneder frem i tid – men hvor vi står om 2-3 år det nok mange som gjerne skulle hatt fasiten på i dag.