Stadig flere mister jobben på grunn av konkurs

Tre ganger så mange mennesker har mistet jobben som følge av konkurs siden Norge ble stengt ned 12. mars, som i samme periode i fjor.

Til sammen 6.564 arbeidstakere har mistet jobben i denne perioden, mot 2.518 i samme periode i 2019. Det er en økning på 261 prosent.

Christian Aandalen i Fair Group skriver at konkursveksten den siste måneden er på 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Fra midten av mai ser man begynnelsen på en lenge varslet konkursbølge. I uke 25 gikk 83 selskaper konkurs, og i siste måned er til sammen 332 selskaper slått konkurs.

Regjeringen vedtok fredag å sette ned inkassosalærene, men det gjelder i hovedsak for krav på under 500 kroner.

Det er kutt i salærer på større saker som trengs for å lette gjeldsbyrden for dem som har betalingsproblemer, skriver Aandalen.