Administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke. Foto: Bravida
Administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke. Foto: Bravida

Stabilt kvartal for Bravida Norge

Bravida Norge leverte omsetning og resultat i tredje kvartal på linje med samme periode i fjor.

Nettoomsetningen utgjorde 1.322 millioner svenske kroner i kvartalet mot 1.317 millioner svenske kroner i fjor. EBITA-resultatet endte på helt likt med samme kvartal i fjor på 69 millioner svenske kroner.

For 2023 hittil i år ligger både omsetning og resultat litt foran 2022. Både i kvartalet og så langt i 2023 har Bravida Norge økt omsetningen innen service, og et stort oppkjøp i tredje kvartal gjør at serviceandelen kan øke fremover.

– I oktober inngikk Bravida Norge avtale om kjøp av Thunestvedt-konsernet, som er det største oppkjøpet i Bravida-konsernet siden 2017. Thunestvedt-konsernet har en serviceandel på over 60 prosent, og med oppkjøpet styrker vi vår posisjon og blir den største aktøren på Vestlandet, sier administrerende direktør Tore Bakke i Bravida Norge i en pressemelding.

– I tråd med vår strategi vokser vår servicevirksomhet raskt, og service utgjør i tredje kvartal 55 prosent av omsetningen. Serviceomsetningen økte med 8,9 prosent sammenlignet med samme periode året før. Det er også gledelig å se en svært positiv utvikling innenfor vår satsning på spesialområdene byggautomasjon, fire&security og ikke minst innen løsninger som reduserer energibruken hos vår kunder, legger han til.

Bakke understreker til i meldingen at det har skjedd mye positivt i kvartalet, som det er viktig å ta med seg inn i en mer usikker fremtid.