– Det er fint å møte ungdommene på dag én, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge. Her fra Bravida region Midt. Foto: Bravida Norge

– Det er fint å møte ungdommene på dag én, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge. Her fra Bravida region Midt. Foto: Bravida Norge

200 nye lærlinger til Bravida Norge

Bravida Norge har i år tatt inn 200 nye lærlinger og totalt er nå 579 lærlinger ansatt i bedriften, noe som er ny rekord.

– Det er veldig viktig å ta inn lærlinger, for det første fordi det er et samfunnsansvar å gi de som tar yrkesfag mulighet til å fullføre utdanningen sin. Dessuten er det den viktigste rekrutteringsplattformen vi har, der vi former fremtidens medarbeidere, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge i en pressemelding.

– Vi ser også at lojaliteten er sterk hos lærlingene. De blir en del av vår kultur, jobber som vi ønsker og får et sterkt forhold til Bravida, legger Bakke til.

Årets lærlinger er fordelt over hele landet og i alle fagene Bravida driver innenfor. Blant disse er elektro, rørlegger, ventilasjon, kulde, lås og beslag, telekommunikasjon, automasjon og kontorfag. 

– Andelen jenter er også økende, med 12 prosent jenter blant årets lærlinger. I fjor var jenteandelen på 10 prosent, skriver selskapet.