Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

 Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

Stabilt fra Norconsult

Norconsult leverer det de kaller et kvartal med vekst og underliggende stabil lønnsomhet, samtidig som tallene preges av færre arbeidsdager sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2023.

Norconsults nettoomsetning endte på 2,36 milliarder kroner i første kvartal 2024, det tilsvarer en organisk omsetningsvekst justert for kalendereffekter på 6,0 prosent fra samme periode i 2023.

– Totalt sett er aktiviteten i markedet på samme nivå som vi har sett i de foregående kvartalene, og vi er fornøyde med veksten og den underliggende stabiliteten i lønnsomheten i kvartalet i tillegg til økt ordrebok. Tremånedersperioden vi har lagt bak oss påvirkes naturlig nok av at det var fem færre arbeidsdager sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2023, noe som skyldes avviklingen av påsken i 2024, men dette vil få tilnærmet motsatt effekt i andre kvartal, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult i en pressemelding.

Norconsults justerte EBITA-resultat endte på 227 millioner kroner i første kvartal 2024, ned fra 381 millioner kroner i samme periode i 2023. Mens justert EBITA-margin endte på 9,6 prosent. Justert EBITA-margin hensyntatt kalendereffekten gikk tilbake 0,3 prosentpoeng til 15,9 prosent i kvartalet.

Norconsult økte ordreboken i første kvartal. Et av de nye prosjektene i ordreboken er sykehusprosjektet Nykøbing Falster i den danske regionen Sjælland, der Norconsult Danmark og Nordic Office of Architecture er underleverandører til GVL Entreprise A/S og bidrar med henholdsvis ingeniør- og arkitekttjenester.

Norconsult har i tillegg fått oppdraget med å levere EPCM- og prosjekteringstjenester til ny kraftforsyning når Bulk Infrastructure Group bygger verdens største datasentercampus driftet på fornybar energi ved N01 Datasentercampus Støleheia.