Rejlers Norge og Aventi Installation skal blant annet levere elektro- og automasjonsarbeider i den 2,7 kilometer lange Fåbergtunnelen hvor AF Gruppen er godt i gang med drivingen.

Rejlers Norge og Aventi Installation skal blant annet levere elektro- og automasjonsarbeider i den 2,7 kilometer lange Fåbergtunnelen hvor AF Gruppen er godt i gang med drivingen.

Sikret storkontrakt i AFs milliardprosjekt

Rejlers Norge og Aventi Installation har sikret seg totalunderentreprisen for elektro- og automasjonsarbeidene på E6 mellom Storhove og Øyer i Innlandet.

Avtalen omfatter detaljprosjektering og bygging av elektro- og automasjonsanlegg i prosjektet E6 Storhove – Øyer, som AF Gruppen bygger på oppdrag fra Nye Veier,

Strekningen, på nærmere én mil, inkluderer blant annet den 2,7 kilometer lange Fåbergtunnelen. Avtalen omfatter også opsjon for tilsvarende arbeid i prosjektet E6 Roterud – Storhove. Den 23 kilometer lange strekningen, hvor utførelsesfasen enda ikke er i gang, inkluderer blant annet Vingnestunnelen på 4,2 kilometer, samt tre store kryssområder, opplyser Rejlers og Aventi i en pressemelding.

– Vi har hatt som intensjon å samle planlegging og utførelse i samme kontrakt for E6-prosjektene, og er veldig tilfreds med både tilbudsprosess og konsortiet som vi har inngått kontrakt med. Bakgrunnen for at vi valgte totalunderentreprise er å sikre et tett samspill mellom elektroentreprenør og prosjekterende, og vi har tro på at entrepriseformen vil medføre de mest innovative, robuste og optimale løsningene for prosjektet. Vi er godt i gang med samarbeidet, og har store forventninger til gjennomføringen, sier Kristian Nilsplass, prosjektleder for AF Gruppen.

Det er ikke første gang selskapene Aventi Installation og Rejlers samarbeider.

– I samarbeid har vi vunnet og levert flere prosjekter gjennom en årrekke. Dette er alt fra mindre veiprosjekter, til tilsvarende store vei- og tunnelprosjekter som er vunnet som totalunderentrepriser. Gjennom en slik kontrakt har vi stort handlingsrom og optimaliseringsmuligheter, som gir positive effekter for prosjektet i sin helhet, byggherre og trafikant, sier daglig leder Terje Hundere, i Aventi Group.

Prosjektarbeidet skal utføres modellbasert og med bruk av VDC (Virtual Design and Construction), opplyser Rejlers og Aventi.

– Dette er verktøy som muliggjør at vi kan synliggjøre og hente ut optimaliseringsgevinster mer effektivt. I godt samarbeid med Norconsult så designer vi et veianlegg for fremtiden, hvor vi henter ut høye miljøgevinster gjennom målrettet arbeid for å redusere klimaavtrykket, sier avdelingsleder Thomas Haugen i Rejlers.