Ledighetstallene for januar viser en stabil ledighet totalt, men sammenlignet med januar i fjor har ledigheten blant innvandrere økt med 27 prosent. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Ledighetstallene for januar viser en stabil ledighet totalt, men sammenlignet med januar i fjor har ledigheten blant innvandrere økt med 27 prosent. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Stabile ledighetstall i januar – økt ledighet blant innvandrere

Ved utgangen av januar var 76.700 personer, det vil si 2,6 prosent av arbeidsstyrken, registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav.

I januar i fjor var 65.400 registrerte som helt ledige eller på tiltak, en andel på 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Tallene fra Nav viser også at halvparten av de som er registrert som arbeidsledige har innvandrerbakgrunn.

Sammenlignet med januar i fjor har antall ledige med innvandrerbakgrunn økt med 27 prosent (8200 personer), mens antallet uten innvandrerbakgrunn har økt med 9 prosent (3100 personer). Polen er det vanligste fødelandet blant ledige med innvandrerbakgrunn, fulgt av Ukraina.

Gode nyheter

– Selv om arbeidsledigheten er stabil, og etterspørsel etter arbeidskraft er høy, tror vi at ledigheten vil øke utover året. Stadig flere av de ledige har innvandrerbakgrunn og mange av dem er flyktninger fra Ukraina, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Sjeføkonom Kyrre. M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier på sin side at tallene er positive. Han peker på at det er mange ledige nye stillinger og stor etterspørsel etter arbeidskraft, noe som gjør at det er lettere å finne seg en ny jobb.

– Selv om ledigheten har gått opp noe, er dette fortsatt gode nyheter. Folk er stort sett i jobb og det bidrar til stabilitet i norsk økonomi i en tid med økte renter og høy inflasjon. Dette tyder på at vi går inn for en myk landing – med lavere inflasjon uten at ledigheten øker særlig, mener sjeføkonomen.

– Den høye andelen ukrainerne blant de ledige, viser dessuten at tallene egentlig er mye bedre. Uten den tragiske krigen, hadde vi altså hatt et ledighetsnivå vi knapt har sett før, slår han fast.

Flere nye arbeidssøkere

Bruttoledigheten, det vil si summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, består av 62.900 helt ledige (2,1 prosent av arbeidsstyrken) og 13.800 arbeidssøkere på tiltak (0,5 prosent av arbeidsstyrken). I tillegg var 22.500 personer delvis ledige (0,8 prosent av arbeidsstyrken).

Totalt var det dermed 99.200 registrerte arbeidssøkere hos Nav ved utgangen av januar, noe som utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Tallene viser også at det forrige måned ble registrert 24.800 nye arbeidssøkere. Antallet har økt gradvis det siste halvannet året, og er nå på omtrent samme nivå som før pandemien.

Bruttoledigheten var høyest i Østfold, med 3,7 prosent av arbeidsstyrken, mens Troms har den laveste ledigheten, med 1,7 prosent.