Den høye aktiviteten som en har sett på arbeidsmarkedet den siste tiden, fortsatte i andre kvartal 2022, opplyser SSB. Totalt var det en økning på 40.000 sysselsatte fra første til andre kvartal 2022. Illustrasjonsfoto: Jan Haas / NTB

Den høye aktiviteten som en har sett på arbeidsmarkedet den siste tiden, fortsatte i andre kvartal 2022, opplyser SSB. Totalt var det en økning på 40.000 sysselsatte fra første til andre kvartal 2022. Illustrasjonsfoto: Jan Haas / NTB

SSB: Høyeste vekst i sysselsettingen på nær 25 år

Veksten i sysselsettingen fra tidlig 2021 til midten av 2022 er den høyeste siden 1998. I andre kvartal i år var 70 prosent av den voksne befolkningen i jobb.

– Sysselsettingsprosenten er nå langt over gjennomsnittet for de siste 35 årene og er bare slått av perioden 2007–2008 og noen kvartaler mellom 1998 og 2002 sier seksjonssjef for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk Tonje Køber i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den høye aktiviteten som en har sett på arbeidsmarkedet den siste tiden, fortsatte dermed i andre kvartal 2022.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier det er gledelig at stadig flere kommer i arbeid.

– Arbeidsmarkedet er godt, og det er stor etterspørsel etter arbeidskraft fra norske bedrifter. Samtidig er regjeringen opptatt av at de som har stått lenge uten jobb, også skal inkluderes i arbeidslivet. Nav legger til rette for å få jobbsøkere over i arbeid. I tillegg er det viktig at arbeidsgivere inkluderer dem som står utenfor arbeidslivet, sier Persen.

Store bevegelser på arbeidsmarkedet

Totalt var det en økning på 40.000 sysselsatte fra første til andre kvartal 2022. Bak disse tallene ser en store bevegelser på arbeidsmarkedet.

38.000 personer gikk fra å være arbeidsledige til å være sysselsatte i perioden, det vil si personer som var arbeidsledige i første kvartal og sysselsatte i andre kvartal. 14.000 personer gikk den andre veien.

– Videre var det 83.000 personer som gikk fra å være sysselsatt til å være utenfor arbeidsstyrken. Det er naturlig å anta at de fleste her enten har gått av med pensjon eller begynt å studere, skriver SSB.

Laveste arbeidsledighet siden 2008

Persen sier norsk økonomi og arbeidsmarked har hentet seg inn igjen etter koronapandemien, og aktiviteten har den siste tiden vært sterk.

– Etterspørselen etter arbeidskraft er høy, noe vi blant annet ser gjenspeiles i et høyt antall ledige stillinger. Veksten i sysselsettingen er bredt basert, men sysselsettingsveksten er særlig sterk blant unge, sier statsråden

I andre kvartal 2022 var den sesongjusterte arbeidsledigheten på 3,2 prosent. Vi må tilbake til fjerde kvartal 2008 for å finne et lavere tall.

Sammenlignet med den markerte toppen høsten 2020, har arbeidsledigheten nå falt med mer enn 40 prosent.

– Vi ser at arbeidsmarkedet er stramt. Ledigheten er lav, og det er gode muligheter for at også de som står lenger unna arbeidsmarkedet kan få mulighet til å komme i jobb. Men samtidig som det er høy aktivitet norsk økonomi, skaper høy inflasjon, økte renter og krigen i Ukraina usikkerhet om utviklingen både her hjemme og i utlandet fremover, sier Persen.