Foto: NCC

Foto: NCC

Sprengte første salve på ny innfartsvei til Ålesund

Onsdag sprengte NCC første salve på byggingen av Lerstadtunnelen og ny innfartsvei til Ålesund på E136 i Møre og Romsdal.

Den første salven hadde cirka 60 kg sprengstoff og genererte et volum på 25 kubikk steinmasser, ifølge NCCs nettsider. Byggingen av den 2,6 kilometer lange Lerstadtunnelen, som en del av ny firefelts innfartsvei på strekningen Breivika – Lerstad inn til Ålesund, er dermed igang.

Prosjektet utføres å oppdrag for Statens vegvesen.

– Første salve er nå vel gjennomført og med en utførelse helt som planlagt. Dette er naturligvis en viktig milepæl for tunnelprosjektet, sier anleggsleder tunnel i NCC, Øyvind Moen, til NCC nettsider

Den nye innfartsveien vil avlaste dagens Lerstadveg og E136 gjennom bydelene Moa og Åse. Det skal blant annet også bygges nytt toplansskryss i vest, ved Lerstad, med tre bruer og to kulverter, og det blir ny gang- og sykkelveg på hele strekningen.

– Vi ser nå frem til å komme i gang for fullt med prosjektet. Det er særdeles hektiske dager i oppstartsfasen. Utfordringene i prosjektet er mange, men med høy kompetanse i våre rekker har vi tro på at vi skal løse oppgaven på en god måte, sier prosjektleder Arnfinn Erlien i NCC.

Foto: NCC

Foto: NCC

Lerstadtunnelen skal gå i to løp og vil bli bygget og drevet fra begge sider, fra til sammen fire tunnelstuffer. Tunnelbyggingen utføres gjennom bebygde og trafikkerte områder som Moa og Åse utenfor Ålesund. Det er stedvis lav fjelloverdekning langs tunneltraséen. Dette betinger et omfattende opplegg med rystelsesmålere for å kontrollere at en ikke overstiger de fastsatte grenser for vibrasjonsnivå.

– Dette gjør at vi hensyntar ekstra omkringliggende bebyggelse med hensyn til rystelser, i langt større grad enn det som er normalt. Salvene blir til tider tilpasset og designet spesielt ut ifra de stedlige forhold. Ved å justere størrelsen av salvene, borlengden og antall hull i salven vil vi begrense rystelsene, forteller Moen.

Gjennomslag i tunnelløpene er beregnet til årsskiftet 2025/2026.

Foto: Droneakademiet

Foto: Droneakademiet