Kapasiteten er sprengt på togstrekningene mellom Oslo og Bodø. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Kapasiteten er sprengt på togstrekningene mellom Oslo og Bodø. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Sprengt kapasitet på jernbanen fra nord til sør

Det er ikke plass til flere tog mellom Oslo, Trondheim og Bodø, verken for persontrafikk eller gods. Flere andre togstrekninger nærmer seg fulle.

Det er nå tre strekninger med sprengt kapasitet, ifølge Bane Nor : Lysaker-Oslo S-Trondheim, Trondheim-Bodø og Oslo S-Kongsvinger.

Til tross for flere utbygginger av dobbeltspor de siste årene, er det fortsatt flest enkeltspor. Dermed kan ikke tog kjøre forbi hverandre, og raske passasjertog kan ikke passere tregere godstog.

Det fører til lengre reisetid og flere forsinkelser, ifølge kommunikasjonssjef for Drift og teknologi i Bane Nor, Kristina Bolstad Picard.

– Når det skjer en hendelse som stopper trafikken, får det større konsekvenser i dag enn før, sier hun.

Tre andre strekninger nærmer seg fulle: Stavanger-Egersund, Drammen-Kongsberg og Oslo S-Roa på Gjøvikbanen.

– De senere årene har vi hatt en sterk økning i antall avganger med persontog og mer godstrafikk på jernbanen. Det er viktig for klimaet og samfunnet at mer transport flyttes fra veiene til skinnegangen. Men paradoksalt nok gjør det også togtilbudet mindre pålitelig fordi forsinkelsene øker, sier Bolstad Picard.