<p></p><p>– Dette er en stor dag for Oslo og byens innbyggere, sa ordfører Marianne Borgen da hun åpnet den nye Sundtbroa over Akerselva sammen med blant andre konsernsjef Ståle Rød i Skanska og konsernsjef Arve Regland i Entra. Foto: Svanhild Blakstad</p>Oslo-ordfører Marianne Borgen foretok den offisielle åpningen av Sundtbroa sammen med elever fra Lakkegata skole. Foto: Svanhild BlakstadEntras konnsernsjef Arve Regland under åpningen av Sundtbroa. Foto: Svanhild BlakstadOslos ordfører, Marianne Borgen, under åpningen av Sundtbroa. Foto: Svanhild BlakstadVictoria Marie Evensen, leder av byutviklingskomiteen. Foto: Svanhild BlakstadKonsernsjef Ståle Rød i Skanska. Foto: Svanhild BlakstadNils Bøhler, konserndirektør næringseiendom OBOS. Foto: Svanhild BlakstadAnthon B. Nilsen er en av bidragsyterne til Sundtbroa. Her representert ved fra venstre uteleiesjef Vebjørn B. Dyrø, administrerende direktør Peder Chr Løvenskiold og utviklingsdirektør Fredrik Baumann. Foto: Svanhild BlakstadLeder av byutviklingskomiteen Victoria Marie Evensen og konsernsjef Arve Regland i Entra. Foto: Svanhild BlakstadFra åpningen av Sundtbroa. Foto: Svanhild BlakstadFra åpningen av Sundtbroa. Foto: Svanhild BlakstadFra åpningen av Sundtbroa 20. september. Foto: Svanhild BlakstadÅpning av Sundtbroa 20. september. Foto: Svanhild BlakstadÅpning av Sundtbroa 20. september. Foto: Svanhild BlakstadSundtbroa har integrert belysning for at området skal oppleves tryggere i mørket. Foto: Rodeo arkitekterÅpning av Sundtbroa 20. september. Foto: Svanhild BlakstadÅpning av Sundtbroa 20. september. Foto: Svanhild BlakstadÅpning av Sundtbroa 20. september. Foto: Svanhild BlakstadÅpning av Sundtbroa 20. september. Foto: Svanhild BlakstadArkitekt Anne Gjesdal Bjørndal i Rodeo arkitekter har tegnet Sundtbroa. Foto: Svanhild BlakstadOrdfører Marianne Borgen og elever fra Lakkegata skole gjør seg klar til snorklipping på Sundtbroa. Foto: Svanhild BlakstadDet var en storfornøyd ordfører som kunne sende skolebarna over den nye brua etter at de hadde klippet snoren. Foto: Svanhild Blakstad

Spleiset på ny bru over Akerselva

Den nye Sundtbroa over Akerselva er et spleiselag mellom Skanska, Entra, Obos, Anthon B. Nilsen og Oslo kommune. Torsdag ble brua offisielt åpnet av ordfører Marianne Borgen og barn fra Lakkegata skole.

Brua går mellom Elgsletta i Sundtkvartalet og over til Slåmotgangen, nedenfor Christian Krohgs gate og binder sammen bydelene Grünerløkka og Gamle Oslo.

I 2017 ferdigstilte Entra og Skanska næringsbygget Sundtkvartalet, som ligger et steinkast unna.

Sundtbroa et resultat av et samarbeid om områdeutvikling mellom de to aktørene, og de har fått med seg Oslo kommune, Anthon B. Nilsen og OBOS til å dele regningen. Brua har kostet i underkant av seks millioner kroner, og den er tegnet av Rodeo arkitekter.

Som nærmeste nabo til Elgsletta og Sundtbroa har konsernsjef Ståle Rød i Skanska fulgt bruprosjektet på nært hold siden starten for to år siden.

– Jeg synes brua har blitt fantastisk flott, og spesielt på kveldstid når den er lyssatt. Den bidrar til at hele området løfter seg, og dette prosjektet er en naturlig del av den byutviklingen vi satte i gang da vi bygde Sundtkvartalet, sier Rød til Byggeindustrien.

Utbyggerne og kommunen har ønsket å bidra til mer folkeliv i området, samt at det skal bli tryggere å ferdes langs den nedre delen av Akerselva.

– Dette er et lite prosjekt for Skanska, men samtidig et veldig stort prosjekt. Det befester vår visjon om å være med å bygge for et bedre samfunn og å bidra til en positiv byutvikling der vi har vår virksomhet, sier Rød.

Oppfattet som utrygt

Arkitekt Anne Gjesdal Bjørndal i Rodeo arkitekter forteller at utgangspunktet for oppdraget var at de skulle se på hva som kunne gjøres med Elgsletta. Allerede fra tidlig nittitall var det regulert inn bru, og alt lå dermed til rette for en ny passasje over Akerselva.

- Vi har ikke fått frie tøyler, men stor tillit av våre oppdragsgivere, sier arkitekt Anne Gjesdal Bjørndal i Rodeo arkitekter, som har tegnet Sundtbroa. Her sammen med konsernsjef Ståle Rød i Skanska, som er veldig godt fornøyd med resultatet . Foto: Svanhild Blakstad

– Dette er et område som mange har opplevd som utrygt særlig på kveldene, derfor har integrert belysning i brua vært viktig for å gjøre den ekstra synlig. Forøvrig er det en veldig rasjonell bru i konstruksjonen. Den er enkel, men vi har lagt krefter i detaljene for å få belysningen og materialiteten til å fungere. Vi har brukt cortenstål som vil bli mer rødlig med tiden, samt trespiler på innsiden som vil bli gråere, sier hun.

– Frivillig samarbeid

Entra-sjef Arve Regland pekte i likhet med Skanska-sjefen på at de hadde et felles ønske om å bidra til byutviklingstiltak i området.

– Sundtbroa har blitt et lite smykke og et veldig godt supplement til de mer trafikkerte nabobruene. Det aller morsomste er at dette er et resultat av et frivillig samarbeid mellom private aktører og kommunen. Veldig mye av det vi som driver byutvikling gjør av type infrastrukturtiltak, er et resultat av pålagte rekkefølgetiltak eller andre utviklingsavtaler, sier han.

Eiendomsselskapet Anthon B. Nilsen har eiendom i nabolaget og er en av aktørene som har vært med på spleiselaget. Administrerende direktør Peder Chr. Løvenskiold forteller til Byggeindustrien at områdeutvikling er viktig for eiendomsselskapet.

– Som eier av Christian Kroghs gate 32 sammen med OBOS er vi opptatt av å ikke bare utvikle selve eiendommene, men også området rundt. Det er vel så viktig som det vi har på innsiden av byggene, sier han, og viser til oppgraderingen av områdene rundt ABN-kvartalet i Rådhusgaten.

Klippet snor

Etter en rekke taler og kulturelle innslag, ble brua høytidelig åpnet av ordfører Marianne Borgen med god hjelp av elever fra Lakkegata skole. Ordføreren fremhevet Akerselvas viktige betydning for osloborgerne, både før og nå.

– Det er en stor dag for Oslo at vi får en ny bru over Akerselva, som binder byen sammen på en vakker måte. Det er ingen ting av byutvikling som skjer hvis det ikke er sterk vilje, at det er folk med kreativ kraft og som klarer å samarbeide. I dette prosjektet har det vært et godt samarbeid mellom kommune og utbyggerne, hvor alle er med på et spleiselag – og det er fantastisk, sa Borgen, som rettet en stor takk til alle aktørene som hadde vært med og sørget for at en helt ny ferdelsåre over elva har blitt en realitet.

Sundtbroa binder sammen bydelene Gründerløkka og Gamle Oslo og skaper en ny passasje over Akerselva. Foto: Svanhild Blakstad