Sundtkvartalet

Sundtkvartalet. Foto: Trond JoelsonSundtkvartalet. Foto: Trond JoelsonSundtkvartalet. Foto: Trond JoelsonSundtkvartalet. Foto: Trond JoelsonSundtkvartalet. Foto: Trond JoelsonSundtkvartalet. Foto: Trond JoelsonSundtkvartalet. Foto: Trond JoelsonSundtkvartalet. Foto: Trond Joelson

Sundtkvartalet er bygget på tomtene til gamle Brødrene Sundt Verktøymaskinfabrikk, på folkemunne bare kalt Brødrene Sundt. Prosjektet fyller et helt kvartal avgrenset av Vahls gate, Lakkegata og Heimdalsgata øst i Oslo sentrum.

FAKTA

Sted: Oslo

Prosjekttype: Næringsbygg/kontor og flerbrukshall

Kontraktssum eks mva: 679 millioner kroner eks mva

Bruttoareal: 33.100 kvm BTA

Byggherre: Sundtkvartalet AS (Skanska Commercial Development 50 % og Entra Eiendom 50 %)

Totalentreprenør: Skanska Norge

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Interiørarkitekt: Krohn arkitekter, Scenario interiørarkitekter (for Skanskas arealer)

LARK: Grindaker Landskapsarkitekter

Rådgivere : RIB, RIG, RIBfy: Skanska Teknikk l RIB prefab: Contiga l RIA: Brekke og Strand l RIBR, RIVr: Norconsult l RIV: Deltatek l RIVA: Hjellnes Consult l RIE: Heiberg og Tveter

Underentreprenører og leverandører: Gravearbeider: Martinsen og Duvholt l Fundamentering: Entreprenørservice l Prefab: Contiga l Glass-/aluarbeider: Profilteam l Natursteinsarbeider: Naturstein Montering l Solavskjerming: Vental l Murerarbeider: Stryken og Gudbrandsen l Flislegger: Mur & Flisarbeid l Malerarbeider: Malermester Buer l Gulvlegger: Intep l Tømrerarbeider: Skanska Norge l Vinduer: Norgesvinduet l Dører: Daloc l Lås og beslag: Trioving l Tekking: Icopal l Blikkenslager: Arth. Norderhaugs Eftf l Metallarbeider: EMVC l Himling: Acusto l Storkjøkken: Myhrvold Storkjøkken l Kjerneboring: Mimax l Brannisolering/tetting: Firesafe l Rørleggger: Imtech Rør l Ventilasjon: Haaland Klima l Elektro: Lefdal Installasjon l Heis: Otis l Veggelementer: Ringsaker Takelementer l Fast innredning: LUN Furniture, Finn Haugland l Stikking: Skanska Survey

Byggherre er Sundtkvartalet AS, som er et

samarbeidsselskap eid 50/50 av Skanska Commercial Development og Entra ASA. Opprinnelsen til samarbeidet var at Skanska CDN og Entra eide hver sin tilgrensede tomt i Lakkegata/Vahls gate.

– Begge selskapene hadde planer om å utvikle disse tomtene. Etter god dialog både med hverandre og med Plan- og bygningsetaten fant vi det formålstjenlig å slå sammen tomtene og gjennomføre Sundtkvartalet som et felles prosjekt, sier daglig leder Geir Graff-Kallevåg i Sundtkvartalet.

Prosjektet har et brutto areal på 33.100 kvadratmeter, som fordeler seg på fem etasjer og en kjelleretasje. Bygget inneholder kontorarealer med felles kantine og auditorium, felles møterom- og velkomstsenter, næringslokaler for utadrettet virksomhet i 1. etasje samt flerbrukshall for Oslo kommune. Totalentreprenør er Skanska Norge, mens Dyrvik Arkitekter har tegnet bygget.

Prosjektet omfatter også to verneverdige bygg som totalrenoveres, men i regi av en annen entreprenør.

– Som en del av prosjektet ble det avtalt med Oslo kommune, som tidligere eier av den ene av tomtene, at det skulle innlemmes en flerbrukshall i nybygget. Hallen skal brukes som gymsal for skolene i området, samt til aktivitet for lag og organisasjoner i nabolaget, sier Graff-Kallevåg.

Grunnarbeider og konstruksjon

­­Riving av eksisterende bebyggelse startet sommeren 2014, og bygget ble overlevert 16. desember 2016.

– Grunnarbeid og fundamentering bød ikke på store utfordringer. Vi begynte med montering av prefaben – stålsøyler, hulldekker og fasader – påsken 2015. På grunn av store spennvidder ble det benyttet stålfagverk i taket på flerbrukshallen, sier prosjektleder Ståle Haakull i Skanska Norge.

Høye miljøambisjoner

Byggherren Skanska CDN og Entra har høye miljøambisjoner, derfor er bygget planlagt, prosjektert og utført som et miljøprosjekt. Det er lagt stor vekt på lavt energiforbruk og godt inneklima. Bygget er i energiklasse A, tilfredsstiller kravene til passivhus og skal sertifiseres etter BREEAM-NOR Excellent.

– I Skanska er vi etterhvert blitt godt vant med å bygge etter BREEAM-NOR. Vi har utviklet god kompetanse på området, og våre leverandører har også blitt mer og mer kjent med disse kravene, sier prosjektlederen. Han påpeker at Excellent-standarden setter ekstra høye krav, blant annet til materialer.

Fleksible lokaler og arbeidsplasser

Skanska Norges hovedkontor fyller den østlige delen av andre og tredje etasje. Det legger beslag på cirka 25 prosent av det totale arealet og rommer over 400 arbeidsplasser. Totalt har bygget en kapasitet på rundt 1500 kontorarbeidsplasser. Øvrige leietakere er Manpower Group, Mattilsynet, Tidal Music og Knowit.

– Skanskas krav og behov som leietaker har vært førende for prosjektutviklingen, og fokus har ligget på effektive, fleksible og gode kontorarbeidsplasser. Bygget er lagt til rette for en- og flerbrukere med den funksjonsbaserte arbeidsplassen som grunnprinsipp. Et teknisk grid på 2,7 x 2,7 meter gir fleksibilitet i forhold til innredning, sier arkitekt Torgeir Esmann i Dyrvik Arkitekter.

Bygget fyller et helt kvartal, der deler av opprinnelig bebyggelse var bevaringsverdig. – Prosjektet har hatt som intensjon å tilpasse seg og ivareta eksisterende bygninger og bymiljø, og det har vært hovedutfordringen for oss som arkitekt. Av den eksisterende bebyggelsen langs Lakkegata er Frikirken, den eldste delen av den store produksjonshallen og det tidligere kontorbygget til Brødrene Sundt bevart, sier Esmann.

HMS

Prosjektet har hatt et høyt fokus på HMS, og det er jobbet cirka 500.000 timer uten skader med fravær. For å sikre god HMS i bygge- og driftsfasen er det blant annet benyttet et nytt system for sikring av driftspersonell på tak, i samarbeid med Skanska og Icopal.

– Vi har bygget i et veldig trafikkert område, hvor det har vært mye folk og biler. Det har vi løst ved å leie gategrunn for å sikre trygg transport og leveranser inn til byggeplass, sier prosjektleder Ståle Håkull.

Han forteller at det også har vært et høyt fokus på ryddighet på byggeplassen, som et viktig HMS-tiltak.

Tak og fasade

Takarealet er på ca 6.000 kvadratmeter. Alle takflater har sedumdekke som reduserer byggets overflatetemperatur og bidrar til fordrøyning av vann. På hovedtaket i plan 6 er det en takterrasse som er felles for hele bygget, og i plan 5 er det to takterrasser for leietakerne i denne etasjen.

I prosjekteringsprosessen har arkitekt i samarbeid med entreprenør utviklet en elementfasade med vekt på høy materialkvalitet og gode tekniske løsninger. Fasadene er en blanding av naturstein med emalittkledning. Noen partier på bygget har vanlige glassfasader, hovedsakelig i 1. etasje.

Skanskas prosjektleder opplyser at det meste av fasaden består av klimaveggselementer som er levert som moduler.

Energi, varme og ventilasjon

Ettersom bygget er et passivhus er det lite behov for oppvarming. Det er knyttet til fjernvarmeanlegg og har desentraliserte ventilasjonsanlegg med aggregater i hver etasje. All belysning er i LED og behovsstyrt. Store vindusflater gir rikelig innslipp av dagslys.

– Tekniske anlegg er bygget etter «Full-flex»-prinsippet, som skal gjøre lokalene mest mulig fleksible. Det er forberedt for gridløsninger, som ligger klart over himling, og på den måten blir det rom for fremtidige leietakertilpasninger, sier Haakull.

Transformasjon

Utleide lokaler ble ferdigstilt i forhold til opprinnelig tidsplan og overlevert 16. desember 2016. Resten av arealet (cirka 8000 kvadratmeter) innredes i løpet av 2017 etter hvert som man får leietakere på plass. Prosjektet skal driftes av Entra på vegne av Sundtkvartalet AS.

– Sundtkvartalet har vært et meget spennende prosjekt å lede. Det er med på å bidra til transformasjon av et sentralt og viktig område i Oslo sentrum og fremstår som et moderne og fremtidsrettet kontorbygg. Samarbeidet på eiersiden har vært veldig bra, og jeg er stolt over hva vi sammen med Skanska Norge som totalentreprenør, øvrige rådgivere og leverandører har klart å skape, avslutter Entras Geir Graff-Kallevåg.


Flere prosjekter