Før byggingen av ny E6 Vinstra-Sjoa kan starte, har Statens vegvesen og entreprenøren E6 Implenia Aurstad tre samlinger der de legger grunnlaget for et godt samarbeid i anleggsperioden. Her fra første samling på Lillehammer.Foto: Statens vegvesen

Spiller hverandre gode i veisamarbeid

Arbeidsfellesskapet E6 Implenia Aurstad bygger E6 Vinstra-Sjoa for Statens vegvesen. Sammen arrangerer de nå en tre-fire uker lang samhandlingsperiode hvor de legger grunnlaget for samarbeidet i anleggsperioden.

Før byggingen begynner på anleggsprosjektet E6 Vinstra-Sjoa, jobber arbeidsfellesskapet E6 Implenia Aurstad og Statens vegvesen sammen i en samhandlingsperiode som skal gi et enda bedre samhandlingsklima i anleggsperioden.

Det skriver Statens vegvesen på sine nettsider onsdag.

prosjektleder Øyvind Moshagen var tydelig positivt ladet etter den første samlingen, hvor i overkant av 50 personer deltok.

Han er med på at det kan høres mye ut med så mange samlinger i tider hvor man snakker om effektivisering og møterasjonalisering. Men han uttaler, i Vegvesenets pressemelding, at han er overbevist om at ressursbruken lønner seg, og viser til at det i perioder vil være inntil drøyt 350 personer knyttet til E6 Vinstra-Sjoa- kontrakten alene. Spesielt jobber man med god konflikthåndtering, slik at prosjektet har en trygg og profesjonell tilnærming til konflikter dersom de oppstår.