Øivind Horpestad, administrerende direktør i Nordic Railway Construction (NRC).

Spår kraftig vekst for jernbaneentreprenørene

Nordic Railway Construction spår byggeboom og mangel på ressurser i 10 år fremover.

Øivind Horpestad, administrerende direktør i Nordic Railway Construction (NRC) som eier Team Bane AS, viser til at det fra Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket tidligere er varslet betydelig økning i rammene for vedlikehold, oppgraderinger og ny jernbane.

– Entreprenørene innen jernbane har i en årrekke ventet på den varslede økningen. Om det skyldes at bevilgningene først nå når markedet, om det er reorganiseringen av Jernbaneverket eller om det er politiske tiltak som ligger bak, skal jeg ikke uttale meg om, sier han.

– Men det kan se ut som om jernbaneverket nå har løst opp i de utfordringene de har hatt med å få prosjekter iverksatt. Det er nå en klar økning i antall forespørsler og oppdrag som kommer ut. Vi registrerer at også våre konkurrenter nå gjør det bra, etter noen tøffe år for bransjen. Det er vi svært glade for, og det vitner om et sunt marked. At det foreligger en tverrpolitisk vilje til satsning har vi jo vært klar over i mange år, men lite har faktisk blitt iverksatt. At det faktisk gjøres noe på produksjon er derfor meget gledelig, sier en fornøyd Øivind Horpestad.

Han sier de er rigget for betydelig vekst.

– Våre kunder er jo primært forvaltere av jernbaneinfrastruktur, t-bane og trikk, sier Øivind Horpestad.

– Både Sporveien og Jernbaneverket varsler betydelig økning i satsing. I motsetning til tidligere ser vi nå at det ikke bare snakkes om det; bevilgninger og oppdrag kommer faktisk også. Det gir oss leverandører en trygghet og vilje til å investere. Tidligere har mange vært redde for nettopp det. Festtalene har vært voldsomme, men lite har konkret blitt gjort. Nå når vi ser det komme, vil både vi og andre igjen investere i utstyr og maskiner. Vi vil også investere i opplæring av mannskap som kan bygge infrastruktur i fremtiden, lover Horpestad.

Europa har vært gjennom en tøff tid, men det er klare tegn til bedring. Det sprøytes nå store summer inn for å stimulere økonomien og få fart på veksten. Deler av dette ender til slutt nettopp til investeringer i infrastruktur.

– De siste årene har en rekke europeiske aktører flyttet seg ut av sine hovedområder. De har søkt øst- og nordover, blant annet til Norge. Overkapasiteten på maskiner og utstyr har vært stor, noe som har gjort at de har kunnet levere billig kapasitet til det norske markedet, forteller Øivind Horpestad.

– Vi tror at den tiden snart er over. Betydelig økning i aktiviteten i Europa vil gi virkninger også her i Norge. Det er således viktig at vi rigger oss for de store samferdselsprosjektene som kommer de neste årene. Skal man klare å håndtere disse, må leverandørene innen bane investere og bygge seg opp . Og for at de skal investere, må de ha forutsigbarhet og klare rammer. Den forutsigbarheten håper vi at vi nå endelig får. Dette handler om samspill, utfordringene for bransjen har vært liten grad av forutsigbarhet fra det offentlige, bransjen må stole på at den vedtatte privatiseringen virkelig kommer, at vedlikeholdsoppgaver og de planlagte investeringsprosjektene virkelig blir realiserte. Når det er uforutsigbarhet slår det tilbake på samferdselsdepartement og forvaltere av infrastruktur i form av at selskapene ikke tør satse og dermed blir det få tilbydere og mangel på ressurser når konkurransene settes ut, avslutter Øivind Horpestad.