Leder Berit Ellen Jåma i Sørsamisk Arbeiderparti er skuffet over at moderpartiet ikke har rådført seg med hennes partilag om vindturbindene på Fosen. Høyesterett har fastslått at konsesjonen er i strid med menneskerettighetene, og Jåma vil at turbinene rives. Arkivfoto: Ole Martin Wold / NTB
Leder Berit Ellen Jåma i Sørsamisk Arbeiderparti er skuffet over at moderpartiet ikke har rådført seg med hennes partilag om vindturbindene på Fosen. Høyesterett har fastslått at konsesjonen er i strid med menneskerettighetene, og Jåma vil at turbinene rives. Arkivfoto: Ole Martin Wold / NTB

Sørsamisk Ap-lag krever at vindmøller på Fosen rives

Sørsamisk Arbeiderparti ber regjeringen følge opp dommen i Høyesterett og rive vindmøllene på Fosen.

Turbinene er fortsatt i drift, selv om Høyesterett i oktober i fjor fastslo at konsesjonen er ulovlig og vindmøllene bryter med samiske menneskerettigheter. Staten vil ikke stoppe turbinene før de har gjennomført en ny konsekvensutredning.

Lederen for Sørsamisk Arbeiderparti er skuffet over moderpartiet og har bedt om et møte

– Jeg mener Arbeiderpartiet er et rettsparti. Det at regjeringen ikke følge opp domstolen, må vi ta opp internt i partiet. Jeg er skuffet over regjeringspartiet vårt, og at de ikke har rådført seg med oss. Vi er en del av partiet, sier Berit Ellen Jåma.

Hun sammenligner vindparken med industriområder som ikke er levelige for reinen.

– Regjeringen må få høre vår erfaring. Det er vi som vet noe om dette. Vi har et klart og tydelig vedtak om at vindparkene må rives, sier Jåma.

Staten mener menneskerettighetene først vil bli brutt på sikt. Den sier målet er å kunne ha både vindkraft og reindrift på Fosen.