Kommunene Gamvik og Lebesby har bedt NVE om å behandle flere vindkraftprosjekter. Foto: Ole Martin Wold / NTB
Kommunene Gamvik og Lebesby har bedt NVE om å behandle flere vindkraftprosjekter. Foto: Ole Martin Wold / NTB

NVE behandler flere vindkraftsaker i Finnmark

NVE behandler nå vindkraftprosjekter i Gamvik og Lebesby i Finnmark. Sametinget er imot og krever utredere med kunnskap om samisk reindrift og tradisjoner.

Kommunene har bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å behandle prosjektene Davvi, Laksefjorden, Sandfjellet og Digermulen, som alle ligger i Nordkinn-området, skriver Europower.

Seksjonssjef Svein Grotli Skogen i NVE sier at de tar motstanden mot vindkraft på største alvor. Tidlig i juni hadde NVE et møte om prosjektene med blant annet Statsforvalteren og fylkeskommunen i Troms og Finnmark, samt Sametinget.

– Vi må trå varsomt, samle kunnskap og lytte til alle involverte. Samtidig må vi holde et visst tempo i prosessene. Ingen er tjent med at enkeltsakene trekker i langdrag, sier Skogen.

Hans Ole Eira, medlem i Sametingsrådet, understreker at Sametinget er klart imot etablering av vindkraftverk i samiske reindriftsområder.

– Reindriften må involveres fra dag én og under hele prosessen. Man må sørge for at det medfører minst mulig ulemper for reindriften og andre som bruker områdene til rekreasjon og innhøsting. Noen steder er også hellige, sier han og påpeker at det må en grundig konsekvensutredning til.

– Ikke minst er det viktig å få inn utredere som har generell samisk tradisjonskunnskap, legger Eira til.