Consto Eide ville inngå et forlik med Søndre Land kommune, og har redusert det opprinnelige erstatningskravet fra 52,7 millioner til 25 millioner kroner. Et forlik godtok imidlertid ikke kommunen, og saken havner dermed i lagmannsretten.

Consto Eide ville inngå et forlik med Søndre Land kommune, og har redusert det opprinnelige erstatningskravet fra 52,7 millioner til 25 millioner kroner. Et forlik godtok imidlertid ikke kommunen, og saken havner dermed i lagmannsretten.

Søndre Land kommune avslår forlik med Consto Eide

Søndre Land kommune nekter forlik med Consto Eide etter strid om byggingen av omsorgssenteret Hovlitunet, og dermed skal ankesaken etter planen opp i lagmannsretten neste år.