Fra venstre Trond Stupstad i Kruse Smith, Steinar Nomeland i Nomeland Anlegg, Bjørn Velken i Kruse Smith, Frode Nilsen i LNS, Ole Gjermundshaug i Gjermundshaug Gruppen, Ståle Øvergård i Gjermundshaug Anlegg, Marimette Rynning og Knut Harstad i Hæhre Entreprenør.

Solvik-Olsen fikk innspill fra seks entreprenører

Tidlig involvering og totalentrepriser var sentrale temaer da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møtte seks entreprenørselskaper for å diskutere effektiv utbygging .

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsministeren var torsdag i møte med representanter fra entreprenørselskapene Kruse Smith, Hæhre Entreprenør, Nomeland Anlegg, Gjermundshaug Gruppen, LNS og Bertelsen & Garpestad. Også Jernbaneverket og Statens vegvesen deltok på møtet.

- Formålet med møtet var å få innspill fra de som til daglig er ute og bygger og drifter veiene våre. Vi ville høre litt om erfaringer de gjør seg og hva kan vi kan gjøre annerledes for å få mer vei for pengene, sier Ketil Solvik-Olsen til Byggeindustrien.

Han sier videre at det var et bevisst valg å invitere entreprenører med ulik størrelse og erfaring.

Samstemte entreprenører

Ønske om tidlig involvering med reel påvirkningskraft og økt bruk av totalentrepriser trekkes frem som to sentrale møtetemaer hvor entreprenørselskapene var mer eller mindre samstemte.

– Jeg forstår at entreprenørene synes det er mer spennende å være med i prosjekter der de får brukt sin kompetanse og blir utfordret på løsningsvalg. Dette er absolutt noe som ligger i vår strategi og det var derfor veldig greit å få bekreftet viljen til å være med på denne type kontrakter, sier Solvik-Olsen.

Positive effekter

Samferdselsministeren har stor tro på at tidlig involvering av entreprenørene vil gi positive effekter for prosjektene.

– Det å involvere entreprenørene tidlig er ingen kritikk til Jernbaneverket, Statens vegvesen eller konsulentene de bruker, men jeg tror det kommer noe godt ut av at flere kloke hoder utfordrer hverandre. Den praktiske erfaringen entreprenørene har er en fantastisk verdi som kan bidra til at vi får flere gode løsninger å velge i, sier han.

Mer vei for pengene

Daglig leder Knut Harstad i Hæhre Entreprenør er fornøyd med at entreprenørene fikk frem sitt syn på tidlig involvering.

– Entreprenørene var samstemte om at vi skal utfordre oppdragsgiver på at vi ønsker å være med i tidlig fase og oppdragsgiver må utfordre bransjens kompetanse slik at vi sammen lager et bedre produkt og får mer vei for pengene, sier Harstad.

Digitalisering

Anleggsdirektør Bjørn Velken i Kruse Smith er fornøyd med at de under møtet fikk trukket frem digitalisering som et viktig effektiviseringstiltak.

– Kruse Smith mener digitalisering og bruk av 3D-modeller blir sentralt for å drive bransjen fremover, sier Velken.

Han tror også denne typer møter mellom entreprenører og byggherrer er positive for å finne svar på hvordan konfliktnivået i bransjen kan reduseres.

– Vi driver i en bransje med mye konflikter og trenger nye samarbeidsformer som gjør at vi får ned konfliktnivået. Det har vært for liten utvikling på dette området. Jeg tror derfor det er viktig å prate med hverandre og pushe hverandre fremover slik at bransjen utvikler seg videre, fastslår Velken.

Positivt for bransjen

Ole Gjermundshaug i Gjermundshaug Gruppen, Steinar Nomeland i Nomeland Anlegg og Frode Nilsen i LNS, beskriver samferdselsministerens møteinitiativ som positivt for bransjen.

– Vi fikk lagt frem mange viktige synspunkter rundt blant annet kontraktsformer. På dette området er det nå viktig å være innovative og tenke i nye baner, sier Ole Gjermundshaug.

– Det ble tatt opp flere viktige saker som berører både store og litt mindre entreprenører. Jeg opplever at entreprenørene er samstemte rundt kontraktstyper og at det bør være en viss match mellom størrelsen på kontraktene som kommer ut og det entreprenørene i markedet etterspør, sier Nomeland

– Vi har diskutert kontraktstyper, kontraktstørrelser, lærlinger og andre viktige saker for bransjen. Vi har fått komme med våre synspunkter og det virker som de lytter, sier Frode Nilsen.

Byggherrene lytter

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener Jernbaneverket og Statens vegvesen har blitt flinke til å lytte til innspill fra bransjen.

– Ja, jeg opplever absolutt at Jernbaneverket og Statens vegvesen lytter til bransjen. Jeg tror det er viktig at ledelsen hos byggherrene er med på et slikt møte for å høre litt om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Både Terje Moe Gustavsen og Gunnar Løvås, som var til stede på møtet, sa de fikk presentert perspektiver som de synses var nyttig, avslutter samferdselsministeren.