Ketil Solvik-Olsen

Solvik-Olsen: Det skal brukes mye betong på vei og bane

- Dere i betongbransjen skal hjelpe meg å realisere det vi driver med på samferdselssiden Derfor er det viktig for meg å møte dere, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han møtte på Betongdagen torsdag.

- Ellers er mitt syn at vi skal gi litt større rammer til veimyndighetene og til entreprenørene for at vi skal bygge bedre, sa ministeren.

- Og jeg kan love dere. Det skal brukes utrolig mye betong i årene som kommer. Utfordringene er mer enn å skaffe pengene. Det hjelper heller ikke å ha mye penger om man sløser dem vekk. Mange av utfordringene ligger i planleggingsfasen. Det tar alt for lang tid å realisere planene. Men nå er vi i ferd med å få en ny drive. Veiselskapet er en viktig nyskapning, men dette er bare en liten del av det vi skal drive med fremover, la han til.

Samferdselsministeren påpekte at det kommer mange prosjekter fremover., og at det er viktigere enn noen gang at vi bygger mer effektivt. Når det gjelder å bygge hovedtraseene, må man bygge vei og bane utenfor tettbygde strøk.

- Nå kommer Ringeriksbanen. Det skulle tatt ti år å bygge den. Nå skal det ta fem år. Vi jobber nå mer effektivt og raskere. Ringeriksbanen blir ellers et stort betongprosjekt. En annen sak er at denne banen burde vært bygget for mange år siden, sa Solvik Olsen.

I 2010 fikk Statens vegvesen vel 14 milliarder kroner for å bygge vei for. Nå får de mer enn 30 milliarder kroner.

- Men en ting er å bygge vei, en annen ting er å holde veiene vedlike. For andre gang to år på rad er vi nå i ferd med å innhente vedlikeholdsetterslepet. Vi må ellers se samlet på vedlikehold av vei og jernbane. Nå bruker vi nær 10 milliarder kroner årlig på vedlikehold. I 2010 ble det brukt vel 4,4 milliarder kroner. Bare i tunnelvedlikeholdet har vi økt bevilgningene med 80 prosent, sa ministeren.

Solvik-Olsen emner det har vært bevilget alt for lite penger til planlegging foreående år. Ikke minst på jernbanesiden, men forteller at de nå har en lang liste over nye planleggingsoppgaver på jernbansesiden.

Når det nye veiselskapet Nye Veier - som blir lokalisert i Kristiansand - tar fatt på sine oppgaver fra kommende nyttårsskifte, vil de overta flere av de større veiprosjektene som ligger klare for å bli realisert.

- Det ligger ingen kritikk av Vegvesenet i at vi nå danner et nytt selskap. Problemet er at Statens vegvesen er bundet på hender og føtter fra Stortingets side. Selvsagt kunne man lage et nytt opplegg, men det ville ha medført en total gjennomgang av hele beslutningsprosessen i Stortinget. Det ville ha blitt en krevende sak, mente Solvik-Oslen.

Ingrid Dahl Hovland er ansatt som administrerende direktør i Veiselskapet. Sammen med den slanke staben de nå bygger opp, ville dette selskapet - som Avinor - stå ansvarlig for å få fart på de prosjekter de får ansvaret for.

- Vi skal ha en gjeng fagfolk som har en oppgave – å bygge en vei mest mulig effektivt og til beste pris og kvalitet. Det at vi nå får to fagmiljø som utfordrer hverandre, kan også være fordelaktig, mente Solvik-Olsen.