Solid resultat og internasjonal styrking for Statkraft

Statkraft rapporterer om nesten 8,7 milliarders resultat etter skatt og styrket verdensposisjon i første kvartal i 2015.

Det skriver det statlige kraftselskapet i en pressemelding torsdag.

Statkraft oppnådde i første kvartal 2015 et underliggende driftsresultat før avskrivninger på 3.547 millioner kroner, en nedgang på 289 millioner kroner fra samme periode i 2014, men en forbedring på 882 millioner av resultat etter skatt. Dette på 3.683 millioner kroner i første kvartal i år. Samtidig styrker Statkraft posisjonen i Brasil og Chile gjennom kjøp av majoritetsandeler i to selskaper, heter det i pressemeldingen fra kraftselskapet.

– Statkraft leverer et solid driftsresultat før avskrivninger med positive bidrag fra samtlige forretningsområder, uttaler konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

De nordiske strømprisene målt i euro var 7 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor, men dette ble motvirket av noe høyere kraftproduksjon, skriver Statkraft.

Store valutaeffekter i finanspostene som følge av en sterkere norsk krone mot euro har, ifølge meldingen, påvirket kvartalsresultatet positivt. Valutaeffektene motvirkes av omregningseffekter i egenkapitalen.

Statkraft har inngått avtale om å kjøpe aksjer i det brasilianske selskapet Desenvix Energias Renováveis S.A. Transaksjonen er planlagt gjennomført i tredje kvartal 2015, og vil øke Statkrafts eierandel til 81,3 prosent.

Statkraft har i april også gjennomført kjøp av 98,2 prosent av Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. i Chile.

– Brasil og Chile har et økende behov for energi. Oppkjøpene vil styrke Statkrafts posisjon i Sør-Amerika innen fornybar kraftproduksjon og tilføre nye vannkraftprosjekter, sier Rynning-Tønnesen.