Regjeringen styrker Statkraft med 10 milliarder. Foto: Statkraft.

Statkraft lover grønne investeringer for 60 milliarder kroner

Statkraft øker investeringene i vann- og vindkraft med 60 milliarder kroner de neste årene etter at regjeringen øker egenkapitalen med 10 milliarder kroner.

– Statkraft går fra å være sulteforet på kapital til å bli et selskap som kan begynne å utvikle seg innen fornybarsektoren, sier Zero-leder Marius Holm til NTB.

Han ønsker regjeringens milliardtilførsel velkommen: Det samme gjør generalsekretær Nina Jensen i WWF.

– Dette er veldig bra og akkurat det vi trenger. Regjeringen viser at den mener alvor når den snakker om omstilling til fornybar energi, sier Jensen.

Samtidig henter Staten et utbytte i Statkraft på 5,1 milliarder kroner i år, tilsvarende 85 prosent av overskuddet.

Det er et paradoks, mener Marius Holm.

– Ulike regjeringer har gjennom mange år sulteforet Statkraft, mens Statoil i praksis har fått beholde hele sitt overskudd. Eierskapspolitikken bør legges om, slik at det blir motsatt, sier Zero-lederen.

– Endring av eierskapspolitikken er ikke noe aktuelt tema, sier hun til NTB.

Mæland sier at Statkraft blir i stand til å investere 60 milliarder kroner i fornybar energi-prosjekter som følge av kapitalstyrkingen.

– Det er et viktig klimaløft og en viktig energisatsing, sier hun.

– Etterspørselen etter energi kommer til å øke med 20-30 prosent de neste årene. Det skal investeres 45 billioner dollar i energi fram mot 2030. Skal vi klare å kutte utslipp og nå klimamålene, så må disse pengene investeres riktig. Vi medvirker nå til økt investering i fornybare energikilder, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H).

– Vi er svært tilfreds med dette forslaget, som vi håper blir vedtatt i Stortinget, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraft har en lang liste med prosjekter innen vannkraft og vindkraft som vil nyte godt av pengene – både i Norge, Norden og i såkalte fremvoksende økonomier i Asia og Sør-Amerika.

Statkraft ble opprettet for 20 år siden. Selskapet er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge.

Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft har 3.600 medarbeidere i over 20 land. (©NTB)

atkraft AS.