Arrangementet finner sted i Clarion Hotel & Congress og samler nær 90 deltakere. Foto: Arve BrekkhusSjefforsker og professor Eivind Grøv i SINTEF Community sitter i arrangementskomiteen for TBM applications 3. Foto: Arve BrekkhusAmund Bruland ved NTNU åpnet dag to av arrangementet med å snakke om NTNU-metoden. Foto: Arve BrekkhusSindre LogSolveig VassendenJohannes GolleggerPål Drevland JakobsenDirk van OosterhoutBrad Grothen

Solid internasjonal deltakelse på TBM-konferanse

Mandag og tirsdag denne uken inviterer Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) inn til en TBM-konferanse i Trondheim.

Arrangementet finner sted i Clarion Hotel & Congress og samler nær 90 deltakere - mange fra det utenlandske markedet.

Hovedfokus er satt på riktig valg av drivemetode

– Å velge drivemetode er en kritisk beslutning for et prosjekt, og denne beslutningen må være tuftet på at alle forhold som påvirker drivingen er belyst, sier sjefforsker og professor Eivind Grøv i SINTEF Community, som sitter i arrangementskomiteen for TBM applications 3. Dette er den tredje konferansen i rekken – de to første ble arrangert i Bergen i 2010 og 2016. Arrangementet samler internasjonal TBM-kompetanse i Norge for å diskutere muligheter, begrensinger og teknologisk utvikling i TBM-verden.

Eivind Grøv mener det er viktig at NFF og norsk tunnelbransje setter søkelyset på TBM som alternativ drivemetode. Han peker på at det er mange prosjekter som er på gang og Grøv mener rett valg av drivemetode angår både bransjens anseelse, samfunnets midler og påvirkning på omgivelsene. Han understeker at valg av drivemetode ikke skal være en kamp mellom TBM og boring og sprengning, men en evaluering av to verktøy som har ulike fortrinn og begrensninger.

– I forbindelse med konferansen ønsker vi å bringe erfaringer fra kompliserte anlegg gjennomført i andre land for å demonstrere anvendbarheten og bredden av prosjekter som kan nyttiggjøre seg av TBM. TBM som drivemetode er et verktøy i verktøykassen som vi kan og skal benytte når prosjektene passer for denne drivemetoden. Disse fortrinnene og begrensningene må bransjen være oppmerksomme på slik at man sikrer at det rette verktøyet er valgt. Dette er også knyttet til valget av rett type TBM, fremhever Grøv.

I arbeidet med det to dager lange konferanseprogrammet hadde NFF et klart mål om å få med de beste internasjonale ressursene til å presentere deres kompetansefelt, noe de har klart. Programmet fokuserer i hovedsak på områdene utvikling og begrensninger ved TBM-metoden, valg av drivemetode, og bærekraftig tunneldrift med TBM. Med universitetsbyen Trondheim som lokasjon for konferansen, passer det også godt at fire doktorgradsstudenter på TBM-området, er invitert for å presentere deres arbeid.