Snart tom for stein til Nidarosdomen

Lageret av kleberstein til restaurering av Nidarosdomen er snart tomt, og jakten på mer stein er i gang.

Det skriver NRK Trøndelag i en artikkel basert på en pressemelding fra Norges geologiske undersøkelser.

Ifølge Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider er det bare én vinters forbruk igjen før lageret av stein er tomt. Derfor samarbeider nå Norges geologiske undersøkelses geologer med katedralens steinhuggerne for å finne mer stein, heter det i artikkelen.

– Steinen må ikke være for porøs. Da tåler den ikke tiden. Men samtidig vil den være umulig å jobbe med hvis den er for hard, sier forsker Gurli Meyer til Norges geologiske undersøkelser.

Nå jobbes med det steinprøver fra steinbruddet Dalhaugen i Mosjøen, og prøvene er hentet opp fra 80 meters dyp, skriver NRK.

– Vi har også hatt dårlig erfaring med stein som forvitrer, eller sementblanding som ikke slipper ut fukt og som gjør at dårlig stein blir stående og «sprenge» mot resten av murkonstruksjonen. Sånt blir det sprekker av, uttaler fagleder ved Nidraos Domkirkes Restaureringsarbeider, Rune Langås.

Det er, ifølge artikkelen, fortsatt et stort restaureringsbehov på Nidarosdomen.

– Korveggen mot nord er satt sammen av kleberstein fra Grytdalen ved Støren. Denne er helt rustet av forvitring. Rundt den såkalte Kongeinngangen mot Erkebispegården er vi allerede i gang med å bytte ut stein. Vi har med andre ord konkrete restaureringsplaner for mange år fremover, opplyser Langås.

Hvis steinkvaliteten fra gruva i Mosjøen er bra nok, er det redningen i alle fall for noen år framover.

– Alternativet er å kjøpe kleberstein fra kommersielle aktører, men da vet vi ikke hvordan steinen er tatt ut fra bruddet, og hvorvidt sprenging og hogging har påvirket kvaliteten. Vi ønsker å ha kontroll på hele prosessen fra brudd til kirke, sier Langås.