Illustrasjon: Nye Veier.

Illustrasjon: Nye Veier.

Smalere E6 i Gudbrandsdalen kan gi økt sjanse for ulykker

Regjeringen vil redusere bredden på nye E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat. Eksperter mener dette kan gi 15 til 20 prosent høyere sjanse for ulykker.

Tirsdag presenterte regjeringen tiltak for å redusere de negative konsekvensene av ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat, like nord for Lillehammer. Et av disse handlet om å bygge en smalere firefelts motorvei på rundt 3,5 mil mellom Storhove og Øyer. Bredden på veiskulderen som skal reduseres, samtidig som fartsgrensen blir på 110 kilometer i timen.

Eksperter fra NTNU og Transportøkonomisk institutt mener dette ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig. De peker på at den høye fartsgrensen ikke er forenelig med en så smal vei, uten at andre sikkerhetstiltak settes inn.

– Samlet sett er ulykkesrisikoen trolig 15 til 20 prosent høyere på en smal firefeltsvei, enn på en vanlig firefeltsvei, sier forsker Alena Katharina Høye ved Transportøkonomisk institutt til Teknisk Ukeblad.

Ved å lage veien smalere vil regjeringen spare 40 dekar areal på traseen, noe som vil være positivt for miljøet og naturreservatet.

– Diskusjonen om å bygge smale firefeltsveier dreier seg ikke om dette prosjektet, men om hva slags veier vi skal bygge i Norge fremover. Sånn som det er nå, er smal firefelts vei et alternativ i Norge, fortalte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på tirsdagens pressekonferanse.