<p>Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.</p>NHO-sjef Ole-Erik Almlid.(Klikk for større versjon)Styreleder i EBAO Asle Randen.Tømrerne Martin Nesser Halle og Sander Krogstad i Betonmast har vært instruktører for ungdomsskoleelevene på Småhusprosjektet. Foto: Svanhild BlakstadFra Småhuskonferansen. Foto: Svanhild BlakstadGøril S. Netteberg i Moderne Byggfornyelse og Ole J. Krog i Ø.M. Fjeld. Foto: Svanhild BlakstadBNL-sjef Jon Sandnes og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen i samtale med noen av elevene som har deltatt i Småhusprosjektet. Foto: Svanhild BlakstadFra presentasjon av Småhusprosjeketet på Haugenstua skole. Foto: Svanhild BlakstadTømrer Didrik Aakre i Backe Stor-Oslo har vært en av mange instruktører på Småhusprosjektet. Foto: Svanhild BlakstadTom-Rune Karlsen og Jon-Ivar Mejlænder. Foto: Svanhild BlakstadSmåhusprosjektet. Foto: Svanhild BlakstadOle Henrik Ystehede og Reinert Hersleth. Foto: Svanhild BlakstadMagne Hagen i Østfold fylkeskommune og Trond Pettersen i Akershus fylkeskommune deltok på Småhukonferansen. Foto: Svanhild BlakstadArne Landmark, Backe Stor-Oslo og Frode Antonsen, Betonmast Boligbygg. Foto: Svanhild BlakstadKonferansier Haddy N'jie.Veidekkes Fred Pettersen og BIM-tekniker Øyvind Svaland viste ungdomsskoleelevene bruk av moderne teknologi på byggeplass. Foto: Svanhild BlakstadBetonglærlingen Agnes i Veidekke fortalte via Skype om hverdagen ute på byggeplass til ungdommene i salen. Foto: Svanhild BlakstadFredrikke Rønsen i Veidekke var konferansier for ungdomsarrangementet på avslutningen av Småhusprosjektet. Foto: Svanhild BlakstadSmåhusprosjektet 2019. Foto: Svanhild BlakstadSmåhusene som ungdomsskoleelevene hadde bygget ble utstilt på konferansen. Foto: Svanhild BlakstadSmåhusene som ungdomsskoleelevene hadde bygget ble utstilt på konferansen. Foto: Svanhild BlakstadSmåhusene som ungdomsskoleelevene hadde bygget ble utstilt på konferansen. Foto: Svanhild BlakstadSmåhusene som ungdomsskoleelevene hadde bygget ble utstilt på konferansen. Foto: Svanhild BlakstadSmåhusene som ungdomsskoleelevene hadde bygget ble utstilt på konferansen. Foto: Svanhild BlakstadTom-Rune Karlsen ble hyllet som Småhusprosjektets far. Her får han velfortjent heder fra Haakon Tronrud.Haakon Tronrud og Tom Rune KarlsenJon Sandnes og Tarjei HellandFra Småhuskonferansen.Elever fra Haugenstua skole forteller om sine erfaringer med småhusprosjektet.Fra Småhuskonferansen.Fra Småhuskonferansen.Haakon TronrudFra Småhuskonferansen.Fra Småhuskonferansen.Tomas Carlsson, NCC.Reinert HerslethFra Småhuskonferansen.Fra Småhuskonferansen.(Klikk for større versjon)Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

- Småhusprosjektet et forbilde for andre fag

Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, er full av lovord om samarbeidsprosjektet «Vi bygger småhus». – Dette er et forbildeprosjekt for hvordan næringen og det offentlige kan samarbeide for å øke interessen rundt yrkesfagene, sier hun.

Onsdag var en lang rekke aktører fra byggenæringen, Oslo kommune og Oslo-skolene samlet for å markere arbeidet som er gjort gjennom storsatsingen «Vi bygger småhus».

Gjennom «Vi bygger småhus» har Oslo kommune og entreprenørnæringen tatt et felles løft for å øke interessen for og rekrutteringen til bygg- og anleggsfagene. Instruktørteam fra 15 entreprenørbedrifter har gjennom våren holdt to dagers kurs for niendeklassinger ved 45 av byens ungdomsskoler, etter tilrettelegging av Osloskolen og opplæringskontoret Byggopp. Til sammen 800 elever har vært med å bygg småhus, og blitt kjent med fagarbeidere og lærlinger fra næringen.

22. mai er samtlige kurs i prosjektet gjennomført, og EBA Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) og Oslo kommune markerte dette onsdag gjennom å dele erfaringer med andre kommuner og bransjer i og utenfor byggenæringen, og for å drøfte hva som skal til for å etablere og gjennomføre små eller store prosjekter på en god måte.

- Må bli mer praktiske
- Osloskolen skal være åpen og utforskende. Vi skal følge kompetansemålene, men vi må bli mer praktiske og varierte – og vi må bli mer lystbetonte. Vi ser det er en synkende motivasjon på slutten av ungdomstrinnet. Vi sender hundrevis av demotiverte ungdommer til videregående hvert år – her må vi gjøre noe. Det er et kjempeproblem. Vi må øke elevenes motivasjon for å øke elevens læring. Derfor er jeg så glad for dette småhusprosjektet – her kombinerer vi teori med det praktiske, sier Thorkildsen.

Hun mener skolen i dag er altfor teoretisk.

- Vi har mål om at 1 av 3 i Oslo skal søke yrkesfag. For noen år siden var tallet 1 av 5 og nå er vi på 1 av 4, og det er vi veldig glade for. Dette er et resultat at et godt samarbeid, ikke minst med dere fra arbeidslivet. Vi må bort fra tankegangen om at alle må gå den teoretiske veien. Derfor er vi så fornøyde med samarbeidet med dere i EBA og andre involverte i småhusprosjektet – som er et forbilde for andre fag. Jeg gleder med til et enda tettere samarbeid mellom kommune og næringslivet for tiden fremover, legger Thorkildsen til.

- Stolt av bransjen

(Klikk for større versjon)

Totalt har 50 skoler og 800 elever vært med i prosjektet – noe som har krever et tett samarbeid mellom mange ulike aktører.

- Jeg er stolt over hvordan bransjen har fått til dette. Totalt har 15 store og små bedrifter stilt opp med instruktører og besøkt skoler. Tusen takk til alle dere som har bidratt. Det har vært avgjørende for å få til et slikt prosjekt som dette, sier styreleder Asle Randen i EBA Oslo, Akershus og Østfold.

Han er også meget godt fornøyd med at dette arbeidet har hjulpet.

– Vi ser at den praktiske tilnærmingen hjelper. Håper dette prosjektet kan skape en motivasjon slik at mange flere skal velge byggfag. Søkertallene økte i Oslo i 2019 – mens det har gått ned mange andre steder. Vi tror dette prosjektet har bidratt til å skape interesse rundt dette faget, legger Randen til.

(Klikk for større versjon)

- Det virker

Også NHO-sjef Ole-Erik Almlid er full av beundring over arbeidet som er gjort gjennom småhusprosjektet.

- Takk til alle involverte i dette arbeidet - dette virker, og er et godt eksempel på et godt samarbeid, sier Almlid.

Han trekker frem viktigheten av å ha den praktiske tilnærmingen i dagens skoleverk.

- Det er veldig viktig å ha det praktiske tilsnittet – noe som også var viktig for meg i oppveksten, legger han til.

Almlid peker på at det er helt avgjørende at man får til et tett samarbeid i denne tilnærmingen.

- Vi i næringslivet må synliggjøre mulighetene og få frem at vi trenger yrkesfagkompetansen. Dette omfatter også å forstå moderne teknologi. De som kan spillteknologi er som skapt for yrkesfagskompetanse - yrkesfagene bidrar til innovasjon i bedriftene. Vi må gi gode råd til skolene og foreldrene for å få flere til å se mot yrkesfagene, påpeker Almlid.

Han mener det er en skam at så mange unge ikke er aktive i arbeidslivet når det er så mange virksomheter som skriker etter arbeidskraft.

- Vi må blir langt flinkere til å hjelpe de unge inn i yrkeslivet, slår Almlid fast.