Prosjektleder for KlimaGrunn Eivind S. Juvik (til venstre). Her sammen med Tonje E. Helle i Multiconsult, som er prosjektleder for leverandørsiden av prosjektet. Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen

Prosjektleder for KlimaGrunn Eivind S. Juvik (til venstre). Her sammen med Tonje E. Helle i Multiconsult, som er prosjektleder for leverandørsiden av prosjektet. Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen

Slik vil Klimagrunn kutte utslipp og kostnader

Ny klimateknologi kan halvere klimagassutslipp og redusere kostnader ved stabilisering av kvikkleiregrunn. Statens vegvesen, Bane Nor og Statsbygg inviterer til seminar om veien videre.

Prosjektleder for KlimaGrunn fra Statens vegvesen, Eivind, S. Juvik, forteller at KlimaGrunn startet med et initiativ fra E18 Vestkooridoren. De prosjekterende så tidlig i arbeidet at mye grunnforsterkning var nødvendig, som følge av mye kvikkleire vest for Oslo. Rådgiverne henvendte seg til Vegdirektoratet, og lurte på om det var noe de kunne gjøre for å få ned CO2-utslipp fra grunnforsterkningen fra Fornebu og vestover.

– Da fikk Statens vegvesen med seg Bane NOR og Statsbygg for å søke Innovasjon Norge om midler. Da var KlimaGrunn født. Vårt mål er å bruke mindre bindemiddel for å stabilisere kvikkleire. I dag tar ofte byggherrene i litt ekstra for å være sikre. Byggingen medfører mindre klimagassutslipp, dersom man bruker mindre bindemiddel, sier Juvik til Byggeindustrien.

KlimaGrunns mål er å redusere bruken av bindemiddel fordi det store CO2-utslippet kommer fra disse, hevder prosjektlederen. Nesten alt CO2-utslipp i forbindelse med grunnforsterking kommer fra produksjon av bindemiddel. Nå har trioen bestående av Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR brukt et par år på å utvikle ny måleteknologi for å finne ut hva man oppnår.

Trioen og firmaene som har utviklet teknologien inviterer bransjen til et seminar 5. juni. Målet med seminaret er å få en tilbakemelding på hvilke konsekvenser det vil få for leverandørene dersom byggherrene innfører teknologien. De ønsker tilbakemelding på hvordan de best mulig kan implementere den i markedet.

– Litt av greia med tilnærmingen er at når den tas i bruk, så krever prosjektene mer tid. Betongen er svakest i starten, og med tiden så herdes den. Det samme skjer i jorda. Jorda er bare en suppe, også blir den sterkere med tiden. KlimaGrunn innebærer at man planlegger litt annerledes så grunnen blir sterkere før man bygger, enten om det er snakk om skyskraper eller en vei, informerer Juvik.

Relevant for hele bransjen

Klima- og miljørådgiver i Statsbygg, Anja Sivertsen, er blant flere som kommer til å være tilstede under seminaret. Hun har sittet i kjernegruppa som har fulgt med på KlimaGrunns utvikling, og representerer oppdragsgiverne. Hun har høye forventninger til seminaret.

– Nå har vi utviklet en ny løsning for blant annet å måle styrken i peler. For at arbeidet skal få en effekt, trenger vi at flere blir kjent med nytteverdien av løsningen. Jo flere som tar den i bruk, desto mer erfaringsdata får vi som vil kunne deles med hele bransjen. Det er derfor behov for at både byggherrer, rådgivere og entreprenører kjenner til løsningen og ser de store fordelene med den, sier Sivertsen til Byggeindustrien.

Klima- og miljørådgiveren vektlegger potensialet for lavere kostnader og reduksjon i utslipp av klimagasser ved bruk av løsningen. Hun håper seminaret vil bidra til at flere får forståelse for hva løsningen går ut på. Den er relevant får alle aktørene i bransjen, hevder hun.

– Dette er det første forsøket vårt på å nå ut til flere. Når andre grupperinger enn de som har vært med på å utvikle løsningen blir kjent med den, vil ordet spre seg i større deler av bransjen, forteller Sivertsen. Det har lenge vært kjent at det er store klimagassutslipp i forbindelse med grunnforsterkning av kvikkleire. For å bidra til å nå Norges klimamål for 2030, er det viktig å fokusere på utslippsreduksjon der utslippene er høye, forteller Sivertsen og legger til:

– Hittil har forsøkene i KlimaGrunn gitt veldig positive og lovende resultater. I løpet av seminaret håper vi å kunne gi en forståelse for hvilken gevinst det kan gi om man tar metodikken i bruk, og til hvilken kostnad. Man må forstå at man investerer for å få ut noe i andre enden, som både kan være rene kostnadsreduksjoner i tillegg til klimagassreduksjon.

Klima- og miljørådgiver i Statsbygg, Anja Sivertsen. Foto: Privat
Klima- og miljørådgiver i Statsbygg, Anja Sivertsen. Foto: Privat

Cautus Geo, Multiconsult, Heidelberg Materials (tidligere Norcem) og Argeo har sammen jobbet fram løsningen for å kutte klimagassutslipp på vegne av oppdragsgiverne.

– Vi har delt kunnskaper og utviklet løsninger sammen. Slik kan vi redusere klimagassutslipp og bygge billigere, sier Atle Gerhardsen i Cautus Geo, i en pressemelding.

– Pelene instrumenteres rett etter at de er satt. Det gir faktiske kunnskaper om hvordan styrken utvikler seg i pelene med data som kan leses av løpende og kontinuerlig i Cautus Web. Der ligger et nytt analyseverktøy vi har utviklet sammen med partnerne som kan vise tilstanden på pelene og fremskrive utvikling av styrke i grunnen, forteller Gerhardsen.

Ny metode halverer klimagassutslipp fra grunnarbeid i kvikkleire. Instrumentering er nøkkelen, mener Cautus Geo. Foto: Cautus geo
Ny metode halverer klimagassutslipp fra grunnarbeid i kvikkleire. Instrumentering er nøkkelen, mener Cautus Geo. Foto: Cautus geo

Legger grunnlaget for veileder

Prosjektleder Juvik hevder at det tidligere ikke har vært noen gode testmetoder for å se hvor lite bindemiddel man kan slippe unna med i arbeidet med grunnforsterking. På samme måte som betong, vil stabilisert jord blir sterkere over tid.

– Til nå har man ikke utnyttet det at betongen herdes over tid noe særlig. Etter dagens metoder tester vi pelene etter ti dager. De utvikler en del styrke etter den tiden. KlimaGrunn etablerte en tese om at hvis vi blir i bedre stand til å måle styrken i jorda vi stabiliserer, så vil vi være i bedre stand til å redusere mengden bindemiddel når vi stabiliserer jorda med for eksempel kalk eller sement, informerer Juvik.

Han ønsker at alle leverandørene skal kunne ta det i bruk, slik at de kan være med å konkurrere om kontrakter. Statens vegvesen skal revidere veilederen for levering av grunnforsterking i løpet av neste år. Mye av det KlimaGrunn har utviklet vil komme med i denne, ifølge prosjektlederen.

– Når det er sagt, så er det et steg fra veilederen til kontraktene som skal signeres. Vi har foreløpig ikke landet helt hvordan det kommer til å bli, men vi tror dette er en viktig vei å gå for å få ned CO2-utslipp fra grunnforsterking. I forbindelse med seminaret, så har blant annet byggherrer, rådgivere, universiteter og entreprenører sagt at de planlegger å ta turen. Vi har også med oss noen representanter fra bindemiddelprodusenter og fylkeskommunene, opplyser Jupvik.