Arkitekter: Oslo Works og Haugen/Zohar Arkitekter
Arkitekter: Oslo Works og Haugen/Zohar Arkitekter

Slik skal Trekant-tomten på Aker Brygge bli

Ferd Eiendom AS og Vedal Investor AS kjøpte høsten 2020“Trekanttomten” fra Oslo kommune og Statsbygg. Tomten er det siste ubebygde hjørnet av Aker Brygge-området, og nå er det klart hvem som skal utforme den og hvordan det blir.

Evalueringskomiteen, som besto av flere representanter for de to utbyggerne Ferd og Vedal og to fageksperter, vurderte til slutt forslaget ”Underskog” fra Oslo Works og Haugen/Zohar Arkitekter som det beste.

«“Underskog” er et svært spennende prosjekt som skiller seg fra de øvrige ved å holde bygulvet nærmest adskilt fra bygningen over – her er det mulig å ta heisen fra kontoret og ned i en annen verden» skriver evalueringskomiteen i sin begrunnelse.

« Forslaget er overbevisende med tanke på miljø og bærekraft, med høy troverdighet innen sirkulær økonomi og konkrete forslag til løsninger, materialer og gjenbruk. Sosial bærekraft er også godt ivaretatt i prosjektet, med et aktivt og tilgjengelig bygulv med varierte tilbud og plasser rundt som innbyr til opphold og trivsel. Dette fokuset på bærekraft samsvarer med Ferd Eiendoms ambisjoner på området», legger de til.

I meldingen skriver Ferd og Vedal at tomten omkranses av en sammensatt bystruktur bestående av både historisk og moderne bebyggelse.

- Vi ønsker å utvikle Trekanttomten på en måte som bidrar til en bærekraftig byutvikling og til å realisere Oslo kommunes målsettinger i samfunnsdelen av kommuneplanen mot 2040. Trekanttomten skal realiseres som et vellykket byutviklingsprosjekt blant annet kjennetegnet gjennom stedstilpasset utvikling, høye arkitektoniske kvaliteter og en sterk miljøprofil, sier Jorunn Grøntveit, daglig leder I utbyggingsselskapet Trekanttomten Utvikling og direktør for næring og byutvikling i Ferd Eiendom i en pressemelding.

Opprinnelige var det 20 grupperinger med i konkurransen, men dette ble ført kuttet ned til åtte og deretter til fire finalister.