Bru muliggjør fri fiskevandring. Foto: Statens vegvesen

Bru muliggjør fri fiskevandring. Foto: Statens vegvesen

Slik skal frie fiskeveier ivaretas i vei- og jernbaneutbygginger

Noen typer fisk trenger mer areal enn andre. Nylig kom Statens vegvesen med ny praktisk veiledning til de som skal etablere frie fiskeveier ved bygging av nye bruer, kulverter og stikkrenner.